vineri, 28 septembrie 2012

DEZVOLTAREA ORAŞULUI PE MASA DEZBATERII PUBLICE


Bucureşti, 28 septembrie 2012. Ordinul Arhitecţilor din România a luat act de
modificările propuse în Parlamentul României, în vederea modificării
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, şi le – a supus unei dezbateri publice joi,
27 septembrie, la sediul său din Casa arhitectului Ion Mincu.
O.A.R. consideră că amendamentele propuse în Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic din Camera Deputaţilor
întorc legislaţia privind urbanismul înainte de anul 2008, când erau permise
derogări substanţiale de la caracterul reglementat al unei zone prin Planul
Urbanistic General. Această situaţie a creat dezechilibre teritoriale şi
imposibilitatea unei dezvoltări coerente a oraşului, alterarea imaginii
localităţilor şi agresarea zonelor protejate, suprasolicitări ale infrastructurii,
nesiguranţă a investiţiilor, afectarea dreptului de proprietate. Din 2008, s-a
încercat controlul legislativ al modificărilor în urbanism, prin limitarea unor
indicatori urbanistici şi întărirea rolurilor administraţiei locale de elaborator şi
finanţator al documentaţiilor de urbanism.
„Legislaţia din urbanism trebuie modernizată pe baza unor principii solide şi nu
prin amendări conjuncturale care, sub pretextul flexibilizării, conduc la
neplanificare. Administraţiile trebuie să devină garantul sustenabilităţii
dezvoltării prin arhitecţii şefi, departamente proprii de planificare şi comisii
tehnice”, a subliniat arh. Şerban Ţigănaş, preşedintele Ordinului Arhitecţilor
din România.


Dezbaterea a relevat importanţa susţinerii unei adevărate revigorări a pieţei
construcţiilor, care nu poate avea loc prin stimularea unei producţii cantitative,
ci prin creşterea calităţii mediului construit, prin predictibilitate privind tipul
intervenţiilor în zonele valoroase ale localităţilor şi prin întărirea rolului
administraţiei – de garant al respectării interesului public.
Forurile decizionale româneşti trebuie să acţioneze pentru atragerea
investitorilor credibili, prin constanţa legislaţiei în domeniu, prin valoarea
mediului construit şi predictibilitatea prezervării acestuia (o limitare fermă a
derogărilor din zonele protejate).
„Se produce o dezvoltare speculativă, nesustenabilă. E nevoie de reguli ale
jocului clare şi stabile, care să permită dezvoltatorilor serioşi să îşi planifice
proiectele, cu garanţia aplicării legii. Un cadru lax şi la discreţia politicului
produce automat o selecţie negativă, îndepărtându-i pe cei organizaţi şi
consecvenţi şi păstrându-i pe cei care obţin acceptul politic, indiferent de
calitatea propunerii lor,” a adăugat arh. Şerban Ţigănaş.
Ordinul Arhitecţilor din România rămâne fidel angajamentului său luat prin
Declaraţia de la Bucureşti, adoptată de Conferinţa Naţională Extraordinară a
Organizaţiei din 2011, de a pune la dispoziţia guvernanţilor experienţa şi
competenţa sa profesională, pentru îmbunătăţirea cadrului exerciţiului
profesional şi a calităţii vieţii, prin calitatea în arhitectură.

Niciun comentariu: