marți, 5 mai 2015

Alma Vii, prima biserică fortificată refuncţionalizată din Transilvania

Proiectul "Centrul de interpretare a culturii tradiţionale Alma Vii - Reabilitarea şi refuncţionalizarea incintei fortificate”, iniţiat de către Fundaţia Mihai Eminescu Trust (MET), în parteneriat cu Institutul Norvegian pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural, şi aprobat în cadrul Programului PA16/RO12, Conservarea şi Revitalizarea Patrimoniului Cultural şi Natural, a început în luna martie 2015 şi se va desfăşura până în luna aprilie 2016.

Bugetul total al proiectului este de 7.643.499,61 lei, din care 89,58% reprezintă finanţarea nerambursabilă obţinută, contribuţia MET fiind de 10,42% din totalul costurilor eligibile. Proiectul are la bază un proiect anterior implementat de Mihai Eminescu Trust şi Institutul Norvegian pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural în Alma Vii. În urma analizei DIVE (Describe, Interpret, Valuate, Enable – analiză a peisajului şi patrimoniului), realizată în cadrul acestui proiect după o metodologie propusă de partenerul norvegian, fortificaţia săsească a fost identificată ca fiind cel mai important element al patrimoniului cultural local. Au fost de asemenea determinate oportunităţi de valorificare a acestui obiectiv pentru
dezvoltarea economică şi socială a comunităţii locale.

Pe baza experienţei acumulată de către MET prin proiectele implementate cu succes în alte sate din Transilvania, au fost identificate următoarele obiective pentru noul proiect:
• Se va integra în contextul internaţional prin obiectivul general de a crea un model de bună practică în dezvoltarea durabilă locală şi regională prin restaurarea şi interpretarea corespunzătoare a patrimoniului cultural material şi imaterial multietnic al Transilvaniei.

• Va răspunde nevoilor locale prin crearea de oportunităţi durabile de ordin economic pentru a genera venituri prin valorificarea de către comunitate a patrimoniului existent.

• Va răspunde nevoilor regionale prin reprezentarea şi interpretarea corectă a culturii tradiţionale multietnică (românească, săsească şi romă în particular) din Transilvania către publicul naţional şi internaţional.

Rezultatele principale ale proiectului vor fi următoarele: restaurarea incintei fortificate din Alma Vii, cu 4 turnuri şi o clădire de acces, care vor fi transformate într-un Centru pentru Interpretarea Culturii Tradiţionale ce va include spaţii expoziţionale şi de demonstraţii a patrimoniului imaterial; o cercetare româno-norvegiană în arheologie medievală construită; documentaţie de fotogrametrie a sitului de patrimoniu Alma Vii; realizarea unui film documentar pentru promovarea sitului de patrimoniu.

Pentru a asigura succesul, continuitatea şi longevitatea rezultatelor proiectului, actorii locali vor fi consultaţi şi implicaţi în fiecare etapă de planificare şi implementare a proiectului. Localnicii vor fi informaţi cu privire la oportunităţile create prin acest proiect, iar o parte dintre ei va fi implicată direct în dezvoltarea de produse şi servicii. Fundaţia Mihai Eminescu Trust, prin activităţile pe care le desfășoară în interiorul comunităţii, urmăreşte transferul responsabilităţii către localnici, în scopul de a asigura sustenabilitatea rezultatelor obţinute prin acest proiect.

Pentru promovarea proiectului şi a Centrului pentru Interpretarea Culturii Tradiţionale vor fi încheiate parteneriate cu centre de informare turistică regionale şi naţionale pentru a atrage cât mai mulţi vizitatori în zonă. Vor fi de asemenea realizate 10 filme documentarede scurt metraj, care vor fi accesibile publicului larg.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vizitati site-ul www.mihaieminescutrust.org.

Niciun comentariu: