joi, 8 octombrie 2015

Istoria cartierelor ceferiste din Bucureşti la expoziţia "CeFeRe_ştii Bucureşti" între 8 şi 31 octombrie la Muzeul C.F.R.
Asociaţia pentru Tranziţie Urbană derulează proiectul CeFeRe_ştii Bucureşti, care are ca scop informarea locuitorilor cartierelor ceferiste din Bucureşti şi a publicului larg în privinţa aportului pe care C.F.R. l-a avut la dezvoltarea urbană în prima jumătate a secolului XX. Proiectul se desfăşoară ca urmare a cercetării de pe teren, întreprinsă în parcelările de locuinţe-tip construite în Bucureşti între 1906 – 1952 şi este sprijinit de Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti în cadrul programului cultural Eşti Bucureşti. Rezultatele cercetării au evidenţiat faptul că doar câteva persoane care locuiesc în aceste parcelări cunosc istoria cartierului sau date privind regimul juridic de protecţie, majoritatea locuitorilor ignorând în mare măsură aceste aspecte al locuirii.
Ca urmare, echipa de proiect a realizat pliante informative pentru locuitorii Parcelărilor Steaua, Griviţa Roşie şi Inginerilor, distribuindu-le gratuit fiecărei familii din cartier. Astfel, peste 1000 de familii din aceste parcelări au fost informate în privinţa aspectelor semnificative pentru istoria şi identitatea parcelării (cauzele care au determinat construirea locuinţelor, date despre primii beneficiari, proiectanţi, dar şi imagini de epocă). De asemenea, pliantele conţin invitaţia de a participa la expoziţia CeFeRe_ştii Bucureşti, desfăşurată în perioada 8 - 31 octombrie 2015, la Muzeul C.F.R.


Expoziţia CeFeRe_ştii Bucureşti: vernisaj, joi, 8 octombrie, ora 19.00

 
 
A doua etapă a acestui proiect constă în realizarea unei expoziţii care pune în valoare istoria parcelărilor ceferiste din Bucureşti. Curatorii expoziţiei au urmărit să ilustreze istoria construirii acestor cartiere prin două metode: una informativă, susţinută de expunerea panourilor ce cuprind planurile de parcelare originale şi fotografii de epocă pentru localizarea şi particularizarea cartierelor ceferiste, şi una interactivă, în care locuitorii din parcelări îşi vor putea aduce propria contribuţie la crearea unei naraţiuni alternative perspectivei academice. Cel de-al doilea aspect este pus în valoare prin realizarea unui panou de amintiri completat de locuitori, prin care aceştia vor putea deveni la rândul lor participanţi activi la expoziţie. Expoziţia va cuprinde, de asemenea, fotografii din arhiva personală a locuitorilor din cartiere, un film despre parcelarea Steaua, macheta Parcelării Inginerilor, dar şi documente despre istoria construirii locuinţelor-tip din aceste parcelări.
  

Proiectul este derulat de Asociaţia pentru Tranziţie Urbană.
 
Echipa de proiect:
ist. Andrei Răzvan Voinea (coordonator); arh. Andreea-Livia Ivanovici (grafician, curator); arh. Andrei Mărgu­lescu (fotograf, curator); ist. Dana Dolghin (cercetător, curator); arh. Irina Calotă (cercetător); arh. Vera Marin (curator); Alina Cristina Vlasă (responsabil financiar);

Organizator: Asociaţia pentru Tranziţie Urbană
Cu sprijinul: ARCUB, Banca Comercială Feroviară
Partener: CENAFER, Muzeul C.F.R.
Partener media: liternet.ro 

Pentru mai multe detalii legate de acest proiect şi de expoziţie, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de mail voinea_andrei_razvan@yahoo.com
 

Niciun comentariu: