joi, 28 august 2014

Locuri disponibile la Şcoala de Vară de la Roşia Montană 2014

Asociaţia „Arhitectură. Restaurare. Arheologie" anunţă Şcoala de Vară de la Roşia Montană - 2014 - Patrimoniu pentru comunitate - documentarea şi conservarea patrimoniului arhitectural de la Roşia Montană.


Perioada: 1 - 14 Septembrie 2014
Locul de desfăşurare: Roşia Montană, Jud. Alba, România

Şcoala de Vară de la Roşia Montană este organizată anual din 2009 şi se adresează studenţilor aflaţi în ultimii ani de studii şi tinerilor profesionişti în domeniul patrimoniului cultural. Şcoala atinge o paletă largă de subiecte relevante pentru valorile şi problemele sitului, acordând o atenţie specială patrimoniului construit şi aspectelor sale istorice, tehnice, dar şi sociale şi economice specifice.

Roşia Montană este unul dintre cele mai reprezentative peisaje culturale ale Europei, modelat de mineritul tradiţional practicat aici începând cu Epoca Bronzului, cu dezvoltări succesive în perioada Romană, Evul Mediu şi Epoca Modernă. Vestigiile preistorice care atestă mineritul de suprafaţă, sistemul vast de exploatări subterane început în perioadă dacică, în sec. I a. Chr. şi extins până recent în anii '70, elementele supraterane care le corespund, cum ar fi coastele de stâncă, micile halde de steril, drumurile, tăurile, canalele de dirijare a apei, zonele de prelucrare cu şteampuri, structurile industriale mai târzii, târgul minier amplasat între toate celelalte elemente, zonele naturale înconjurătoare, cu o mare valoare ecologică - împreună, toate aceste caracteristici substanţiale atestă dezvoltarea mineritului în această zonă de-a lungul a mai mult de trei milenii, reflectând o interacţiune pozitivă, de durată, între om şi mediul său înconjurător.

Şcoala de Vară de la Roşia Montană a fost înfiinţată în cadrul programului de şcoli de vară al ARA, ca reacţie la situaţia critică a patrimoniului din Roşia Montană şi din împrejurimi, ameninţat de un proiect minier în carieră deschisă. Scopul şcolii de vară este de a contribui la o mai bună înţelegere a valorilor particulare ale patrimoniului cultural minier şi a rolului său în dezvoltarea comunităţilor locale. 
Principalele obiective ale şcolii sunt:
- să ofere participanţilor un cadru teoretic şi practic referitor la peisaje culturale, cu accent pe probleme legate de acţiunea comunitară, patrimoniul vernacular, valorile culturale şi naturale ale peisajelor, conservarea structurală, patrimoniu şi dezvoltare;
- să faciliteze şi să dezvolte abordări interdisciplinare în relaţie cu conservarea şi gestiunea peisajelor culturale;
- să ofere cadrul pentru acţiuni profesionale comune pentru protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural;
- să producă lucrări de documentare şi de conservare de calitate, menite să testeze şi să valideze metode adecvate pentru protejarea sitului.

Pentru program si participare vizitati www.simpara.ro , www.facebook.com/asociatia.ara
Înscrieri: Vă rugăm să pregătiţi o scurtă motivare pentru participarea la şcoala de vară şi să o expediaţi la adresa de contact asociatie@simpara.ro împreună cu un CV profesional.

Organizator
a|r|a
Arhitectură. Restaurare. Arheologie
Parohia Unitariană Roşia Montană
Program susţinut de 
Asociaţia Alburnus Maior

Niciun comentariu: