marți, 5 august 2014

Expoziţia Trans(a)parenţe, maraton de arhitectura în Botoşani şi SuceavaFundaţia Arhitext realizează în perioada 7-12 august, La Botoşani, respectiv 8-25 august-
Suceava, expoziţia tematică Trans(a)parenţe. Expoziţia îşi defineşte identitatea prin revalorizarea resurselor locale şi raportarea critică la tendinţele internaţionale mainstream, prin prezentarea a 98 de proiecte din 20 de ţări din Europa Centrală şi de Est.

 Proiectele au fost împărţite în patru categorii: Filtrări stilistice – la nivelul unor abordări stilistice, moderne şi contemporane; Deschideri funcţionale – concordanţa expresiei arhitecturale cu programul / funcţiunea, prin apel la unele formule consacrate / recognoscibile; Desprinderi estetice – atenţia acordată prelucrării formale / estetice; Plăsmuiri materiale – recursul la tehnologie şi materiale contemporane.
În fiecare dintre cele 4 categorii veţi putea descoperi 3 sub-secţiuni ce urmăresc ideile principale ale temei expoziţiei: Transparenţe, Trans-aparenţe şi Trans(a)parenţe.

Expoziţia se împarte între cele două oraşe şi centre culturale: primele două categorii de proiecte vor fi prezentate la Botoşani, în cadrul Galeriilor de Artă «Ştefan Luchian», iar vernisajul va avea loc în data de 7 august la orele 17:00. Ultimele două categorii vor fi expuse în Suceava, în cadrul Uzinei de Apă, vernisajul având loc în data de 8 august, la orele 16:00.

Dintre proiectele selectate în cadrul expoziţiei, 22 reprezintă România. Expoziţia este însoţită de un catalog ce reuneşte proiectele cu o serie de articole critice şi teoretice scrise de specialişti în domeniu din Europa Centrală şi de Est. 

Începând cu luna iunie a acestui an, Expoziţia Trans(a)parenţe a fost itinerată în centre culturale importante din întreaga ţară: Timişoara (3-15 iunie), Cluj (20 iunie-6 iulie), Sibiu (9-30 iulie),
Botoşani, cu încheierea turneului la Suceava.

Realizată şi în 2013, ca element central al Trienalei de Arhitectură East Centric 2013,
Expoziţia Trans(a)parenţe a luat naştere ca exercițiu de articulare a unui demers critic privind fenomenul arhitectural contemporan din regiune. Scopul expoziţiei este acela de a (i)lumina şi de
a face vizibile și lizibile liniile de fugă / forță atât a discursului la nivelul obiectelor de arhitectură, cât şi la nivelul abordărilor teoretice și critice.

Expoziţia îşi propune, totodată, identificarea unor demersuri şi discursuri cu particularităţile, nuanţele şi specificităţile locale / regionale ce ne-ar permite o mai uşoară / echilibrată comparaţie cu fenomenele arhitecturale la nivel mondial, dar şi identificarea, verificarea şi validarea unor răspunsuri / soluţii locale privind satisfacerea nevoilor şi aspiraţiilor specifice timpului şi contextului local / regional.

Organizator: Fundaţia Arhitext design
Organizator local Botoşani: Consiliul Local Primăria Municipiului Botoşani
Organizator local Suceava: Ordinul Arhitecţilor din România Filiala Nord-Est

Cu sprijinul: Uzina de Apa, AFCN, Ordinul Arhitecţilor din România, Mons Medius
Parteneri media: Arhitext, Arhitectura, Igloomedia, Zeppelin, Arhiforum, Designist,
              Roarhitect.ro, Arhimania, Agenţia de publicitate Board Media

Niciun comentariu: