luni, 2 august 2010

MASTER “PEISAJ SI TERITORIU” 2010 -2011

Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti

FACULTATEA DE URBANISM

Sectia Amenajarea si Planificarea Peisajului

ANUNT MASTER “PEISAJ SI TERITORIU” 2010 -2011

In anul universitar 2010 – 2011, Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti, Facultatea de Urbanism, prin Sectia Amenajarea si Planificarea Peisajului, organizeaza concurs de admitere pentru Masterul “PEISAJ SI TERITORIU”.

Concursul de admitere are loc in data de 20 SEPTEMBRIE 2010 cu inscriere in perioada 16 – 17 septembrie. Se pot inscrie la master licentiatii in urbanism (240 credite), licentiatii in alte domenii interesate (180 sau 240 credite) precum si absolventii cu diploma ai formatiei in urbanism (300 credite) si ai formatiei in arhitectura (360 credite), in conformitate cu conditiile regulamentului de admitere.Regulamentul admiterii, tematica si numarul de locuri sunt afisate pe site-ul www.uauim.ro.

Programul de doi ani al Masterului “PEISAJ SI TERITORIU”, are 30 locuri (din care 10 subventionate si 20 cu taxa), adresandu-se nu numai absolventilor de peisagistica, urbanism si arhitectura, ci si urmatoarelor categorii de absolventi:

· jurnalistica, litere, comunicare - ptr cei interesati de problematica actuala urbana (spatiu public, peisagistica, mediu si spatii verzi, peisaj si teritoriu)

· sociologie - ptr cei cei interesati de problematica sociologiei urbane

· psihologie - ptr cei interesati de problematica psihologiei spatiului construit/peisajului antropic sau natural

· drept - ptr cei interesati de problematica dreptului urban

· management, marketing - ptr cei interesati de problematica managementului urban

· constructii, geografie - ptr cei interesati de problematica urbana, a amenajarii teritoriului, a mediului natural si construit, la nivelul micro, mezzo si al macropeisajului

· horticultura - ptr cei interesati de problematica peisagisticii (la nivel micro si macroteritorial, peisaj cultural, peisaj natural si peisaj antropic, etc)

· silvicultura - ptr cei interesati de problematica rezervatiilor si a zonelor protejate, protectia si restaurarea patrimoniului natural, etc

· economia mediului, stiinte politice si administratie publica - ptr cei interesati de problematica urbana, a amenajarii teritoriului, a mediului natural si construit, la nivelul micro, mezzo si al macropeisajului

· istorie, antropologie, etnografie - ptr cei cei interesati de problematica istoriei si antropologiei urbane, a evolutiei si protejarii patrimoniului natural si antropic, precum si a peisajului cultural

Dorinta noastra este de a forma absolventi din diferite domenii, conexe arhitecturii, urbanismului si peisagisticii, astfel incat sa se poata forma echipe multidiciplinare pentru cercetari si proiecte europene.

Subiectele propuse pe una din temele afisate, trebuie comentate din perspectiva profesiei in care este licentiat candidatul.Informatii la Secretariatul Facultatii de Urbanism (tel. 021/3077180 - dupa 25 august 2010)