miercuri, 25 februarie 2009

Seminar pentru Agricultură ecologică la Focşani, vineri, 27 februarie, ora 11.00

Vineri, 27 februarie, începând cu ora 11.00, firma Bioma Agro Ecology Co, în colaborare cu Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă şi Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Vrancea, va organiza Seminarul pentru Agricultură ecologică ce se va desfăşura la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vrancea, din Focşani.

Vor fi discutate teme actuale, cu deosebit impact asupra problemelor pe care le confruntăm în domeniu. Amintim doar câteva dintre prezentările ce vor fi susţinute: Principiile agriculturii ecologice - Ing. Ion Roşu, Director executiv OJCA Vrancea, Legislaţia în vigoare care reglementează activităţile din agricultura ecologică – Ing. Ioana Corobete, OJCA Vrancea, Avantajele utilizării produselor ecologice în agricultură - Bioma Agro Ecology Co, precum şi alte referate susţinute de reprezentanţi ai Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vrancea şi alţi invitaţi speciali.

Evenimentul îşi propune să aducă un plus de informare a producătorilor şi a publicului larg asupra conceptelor de ecologie, protecţia mediului, agricultură ecologică, concepte care evidenţiază tot mai mult recursul la potenţialul biologic ca mijloc de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi a mediului înconjurător.

De asemenea, pentru toţi cei interesaţi, va exista si posibilitatea achiziţionării de inputuri pentru agricultură ecologică (amelioratori şi fertilizatori ecologici, fertilizatori foliari, fertilizatori având caracter fito-sanitar pentru combaterea plantelor infestante şi parazitare, a insectelor dăunătoare, bolilor, patogenilor), precum şi produse ecologice pentru industria alimentară (vinificaţie, mezălarie, conservate din carne, produse lactate şi brânzeturi), protecţia mediului (igienizarea toaletelor, eficientizarea foselor septice, dezincrustarea instalaţiilor, epurarea apelor reziduale, gestionarea deşeurilor şi gunoiului organic, tratarea terenurilor infestate cu produse petroliere, radioactive), zootehnie (ihticultură ambientală, furajare zootehnică, asimilarea dejecţiilor animale, neutralizarea făinurilor animale, tratarea carcaselor reziduale, stabilizarea metabolică a animalelor de casa).

Mai multe detalii, aici www.bioma.ro

Niciun comentariu: