miercuri, 19 octombrie 2016

Antropoarh - Întâlnire cu rost

Începând cu anul acesta universitar, prin intermediul CSAU (centrul de studii arhitecturale si urbane) din cadrul UAUIM (Universitatea de Arhitectură și urbanism Ion Mincu), va avea loc prima ediție a Atelierului de cercetare în antropologia arhitecturală, independent de curricula universitară. 

Atelierul are drept scop analiza inter- pluri- şi transdisciplinară a spaţiului urban şi a realităţii sociale, înţelegerea şi interpretarea creativă a acestora si este adresat oricui interesat de domeniu- studenti, masteranzi, doctoranzi, etc din arii disciplinare cat mai variate. 

Printre obiectivele atelierului se numără: Deschiderea unui dialog interdisciplinar pornind de la spaţiul construit şi utilizatorii acestuia; Citirea multicriterială, înţelegerea şi interpretarea spaţiului urban;Propunerea de soluţii de îmbunătăţire a spaţiului urban perceput şi trăit; Urmărirea impactului unor scenarii diverse de intervenţie în spaţiul construit; Încurajarea unor abordări diferite.
Tema primului atelier de cercetare în antropologia arhitecturală, ce se va desfăşura pe parcursul anului universitar 2016-2017, este Cercetarea și Valorificarea Spaţiilor Urbane Intermediare de Tip Portic ale Bucureştiului.
Spaţiile intermediare de tip portic ale Bucureştiului sunt, în general, spaţii nerevendicate sau, cel puțin, neînsuşite în totalitatea lor, ci mai degrabă cât să răspundă nevoilor imediate ale celui ce beneficiază de pe urma acestora. Sunt luate în stăpânire fragmentar, fără grijă de ceea ce înseamnă calitatea spaţiului. Atunci când sunt abandonate complet devin spaţii insalubre, ale nimănui (deşi, prin poziţia lor, aparţin tuturor).

Prin urmare, în cadrul acestei ediții ne vom pune întrebări precum (dar nu numai):
Cum sunt utilizate aceste spaţii?
De cine sunt utilizate?
Când sunt utilizate?
Care este rolul arhitecturii în modul în care sunt utilizate?
Care sunt elementele definitorii ale acestor tipuri de spaţii?
Cum pot fi exprimate, în mod creativ, elementele identificate?


Înscrierile pentru atelier sunt deschise până la data de 1 octombrie. Până în prezent, s-au înscris aprox. 35 persoane din arii disciplinare variate.

Mai multe informații despre atelier se pot găsi la adresa: http://antropoarh.ro

Niciun comentariu: