luni, 10 august 2015

Rezultatele UdV Bucium 2015


În perioada 18 iulie - 2 august 2015, Asociaţia Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie - RPER, a organizat a V-a ediţie a „Universităţii de Vară de restaurare de monumente şi situri"- UdV Bucium. Programul UdV a cuprins prelegeri, dezbateri şi activităţi practice coordonate de specialişti şi cadre universitare. Prin realizarea de relevee, documentaţie fotografică, localizări GPS, diverse alte studii, s-a avut în vedere identificarea, repertorierea şi inventarierea obiectivelor de arhitectură vernaculară şi de peisaj cultural cu valoare patrimonială.


Programa UdV 2015 a conţinut realizarea releveului de arhitectură al Bisericii „Buna Vestire" din Bucium Sat (sec. XVIII), continuarea proiectului de restaurare al unei troiţe-monument istoric şi studiul de peisaj cultural asupra amplasamentului istoric al şteampurilor (instalaţii de prelucrare a minereului aurifer) şi a gurilor de mină în Valea Abruzel.

Casa Doicear din cătunul Fereşti al localităţii Bucium, premiată în cadrul concursului RPER „Casa cea mai dichisită", ediţia 2013, a fost acum eroina şantierului-şcoală de reabilitare a învelitorii de şindrilă, susţinut de meşteri locali cu materiale şi tehnici locale tradiţionale. Cursanţii au deprins cu această ocazie tehnicile de crăpare, tăiere, mezdreluire şi gărdinărit specifice confecţionării şindrilei în Țara Moţilor. Acoperirea cu şindrilă a casei continuă şi în afara UdV, operaţia urmează a se finaliza în luna septembrie. Un alt şantier activ pe perioada UdV din acest an, început în ediţiile anterioare, este cel de reabilitare a Casei Colda (Bucium Poieni, datată 1851).

Au fost montate, în prezenţa primarului comunei, ing. Cornel Napău, plăcuţele de semnalizare a statutului de monument istoric pentru şase şase troiţe şi cruci clasate în baza documentaţiei realizate în ediţiile anterioare ale UdV. S-a propus primăriei o hartă cu indicaţiile pozitionării monumentelor istorice, care, urmare a aprobării, se va afişa la intrarea în comună.

Demarat în 2011, programul UdV Bucium 2015, realizat sub înaltul patronaj al Academiei Române, este un stagiu anual de două săptămâni, care asigură cursanţilor, în majoritate arhitecţi şi peisagişti (studenţi, masteranzi şi doctoranzi), dar şi istorici, istorici de artă, sociologi, politologi şi antropologi, un program multidisciplinar de pregătire în domeniul cercetării şi protejării patrimoniului rural, în contextul decalajului uriaş dintre percepţia şi tratarea arhitecturii vernaculare în România şi cea din ţările vest-europene.


Comuna Bucium este situată în partea central-vestică a judeţului Alba şi se compune din 30 de sate, adunate în văile apelor, răsfirate pe coline şi risipite pe versanţii munţilor Vulcoi-Corabia şi Detunatele. Bucium este atestat documentar în 1595, dar vestigiile arheologice dovedesc locuirea aici a unei populaţii ce practica mineritul aurifer încă din Antichitate.

Click aici pentru a descărca prezentarea releveului Bisericii „Buna Vestire" din Bucium Sat.

Au coordonat activităţi şi susţinut prelegeri:
prof. dr. arh. Ştefan Mănciulescu - architecte en chef des monuments historiques-Franţa, ist. Iozefina Postăvaru, conf. dr. arh. Codina Duşoiu, arh. Veronica Gancev, lect. dr. arh. Gabriel Panasiu, asist. arh. urb. Iulia Smărăndoiu, arh. Mihai Dan Coşurba, arh. Eugen Vaida,  conf. dr. arhg. Horia Ciugudean, dr. arhg. Ioana Bogdan Cătăniciu, dr. etnograf Augustin Goia, conf. dr. antrop. Sultana Avram, conf. dr. Rodica Brad, lect. dr. Damiana Oţoiu, meşter lemnar Petru Vişa. UdV 2015 a fost imortalizată de fotograful Emilian Săvescu. UdV este coordonată de Ștefana Bianu.


Parteneriate şi susţinerii financiare oferite de:
Ambasada Franţei în România, Institutul Francez din România, DACIA România, Firma SOLIDE, Firma IMAGE FACTORY, RPER-Franţa

Partener logistic:
Primăria Comunei Bucium

Parteneri ştiinţifici:
Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Patrimoniu, Sibiu
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Facultatea de Urbanism
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iaşi, Facultatea de Arhitectură "G.M.Cantacuzino" 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Știinţe Politice
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca - Facultatea de Arhitectură şi Urbanism
Institutul Naţional al Patrimoniului 
Institutul de Istorie Orală, Cluj-Napoca
Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu
Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca
ICOMOS Internaţional

Parteneri media:

Niciun comentariu: