vineri, 27 martie 2015

Lansarea albumului de planuri „Arhiva de arhitectură 1830-1860”, Palatul Suţu, 3 aprilie, ora 18:30

Vineri, 3 aprilie, ora 18:30, la Palatul Şuţu, are loc lansarea albumului „Arhiva de arhitectură 1830-1860, o colecţie unică de planuri şi schiţe”, apărut la Editura Istoria Artei, lucrare coordonată de Oana Marinache şi Cristian Gache.
  
Proiectul cultural „Arhiva de arhitectură 1830-1860” a fost iniţiat de Asociaţia Istoria Artei în 2013, dar marea majoritate a activităţilor s-au desfăşurat în 2014, fiind posibile prin câştigarea unor finanţări nerambursabile, prin concursurile organizate de Ordinul Arhitecţilor din România şi Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul vizează selectarea şi digitizarea unor importante documente legate de începuturile arhitecturii şi ingineriei bucureştene (documente, planuri, schiţe) şi conturarea carierei unor personalităţi străine care şi-au desfăşurat activitatea în Țara Românească, în perioada 1830-1860.

Iniţiativa Asociaţiei Istoria Artei a apărut, în primul rând, pe fondul cercetării lucrării de doctorat, ca răspuns la nevoia de recuperare a primei perioade a secolului al XIX-lea, aproape necunoscută publicului larg şi chiar şi cercetătorilor. Motivele sunt multiple, în principal, accesulul limitat la documentele istorice, indisponibilitatea unor fonduri (spre exemplu, Obştescul Control al Ţării Româneşti), scoaterea documentelor vizuale din dosare şi risipirea lor în alte fonduri sau chiar instituţii depozitare, presupunerea că planurile s-au pierdut definitiv, utilizarea scrierii chirilice de mână, documentaţia în limba franceză sau germană gotică. 

Bogăţia de documente şi mărturii vizuale prezente în fonduri mai puţin cercetate ale Arhivelor Naţionale ale României, depozitarii acestor fonduri de arhitectură, este surprinzătoare. Identificarea, descifrarea, selectarea, prelucrarea şi publicarea lor serveşte cunoaşterii istoriei oraşului Bucureşti şi a administraţiei Valahiei, dar mai ales redescoperirii patrimoniului arhitectural şi a unor personalităţi fascinante care au contribuit la dezvoltarea societăţii româneşti.


Prezentarea planurilor şi schiţelor a fost grupată în marile categorii ale proiectelor publice, incluzând şi câteva exemple de construcţii private şi moşii extraurbane. Unele proiecte au rămas doar în faza de concept sau au suferit modificări radicale, fiind imposibil de verificat astăzi.

După o minunţioasă fotografiere şi recompunere, documentele vizuale se prezintă publicului în forma lor autentică, şifonate, găurite, rupte, lipite, mucegăite, restaurate, reuşind să redea senzaţia de fragilitate, dar, paradoxal, şi să impresioneze prin durabilitatea hârtiei sau pânzei. Ele rămân martorii unei epoci pline de culoare, ce aşteaptă să fie redescoperită şi reinterpretată. 

Date tehnice: 208 pagini, color, format 15 cm x 21 cm, prefaţă, index şi surse.


Niciun comentariu: