joi, 26 martie 2015

Concurs de arhitectură pentru clădirea care va adăposti biblioteca şi arhiva Uniunii Arhitecţilor din RomâniaUniunea Arhitecţilor din România - UAR lansează un concurs de soluţii public, deschis tuturor arhitecţilor din ţară, organizat într-o singură fază, pentru selectarea proiectului în baza căruia se va realiza clădirea bibliotecii şi arhivei UAR.

Amplasamentul vizat de concurs este în incinta Centrului de Cultură Arhitecturală al UAR din Str. Jean Louis Calderon, nr. 48, Sector 2, Bucureşti. Imobilul beneficiază de statutul de monument istoric de valoare naţională (grupa A). Noua clădire va intra în dialog cu corpul principal de clădire existent pe parcelă şi cu vecinătăţile ce fac parte din zonele construite protejate: 21 - „Str. J. L. Calderon”, 33 - „Str. Thomas Masaryk” şi 20 - „Str. Batiştei”.

Concursul face parte din procedura care va conduce la atribuirea contractului de proiectare concurentului declarat câştigător. Contractul de proiectare va menţiona elaborarea studiului de fundamentare necesar documentaţiei de obţinere a finanţării din fonduri europene şi autorizării lucrărilor, elaborarea proiectului tehnic, respectiv a proiectului şi a detaliilor de execuţie.

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:
prof. dr. arh. Peter Derer (UAR)
prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc (UAR)
prof. dr. arh. Zeno Bogdănescu (UAUIM)
conf. dr. arh. Radu Teacă (UAUIM)
prof. dr. arh. Vlad Gaivoronschi (OAR)
conf. dr. arh. Dan Marin (OAR Bucureşti, UAR)
ing. Dragoş Marcu

Membri supleanţi:
arh. Ion Popuşoi
ing. Mădălin Coman

PREMII

În urma jurizării, se vor acorda următoarele premii:
Premiul I 2.500 euro
Menţiune I 1.500 euro
Menţiune II 1.000 euro
Sumele vor fi virate în lei, la cursul BNR de la data plăţii.

CALENDARUL CONCURSULUI

Lansarea concursului: marţi, 24 martie 2015, ora 16:00
Vizită organizată la amplasamentul de concurs: vineri, 3 aprilie 2015, între orele 10:00-14:00
Data şi ora până la care pot fi depuse proiectele la secretariatul concursului sau expediate prin poştă / curier: marţi, 16 iunie 2015, ora 16:00
Jurizarea proiectelor: miercuri, 24 iunie – vineri, 26 iunie 2015
Conferinţa de presă cu anunţarea rezultatelor: luni, 29 iunie 2015, ora 14:00

CONTACT

Documentaţia concursului este disponibilă la adresa www.uarconcursuri.org. Comunicarea cu organizatorul concursului se face numai pe e-mail secretariat@uarconcursuri.org.

Uniunea Arhitecţilor din România este o asociaţie profesională de creatori, apolitică, independentă, cu personalitate juridică, de drept privat fără scop lucrativ, care desfăşoară o activitate de utilitate publică pe durată nelimitată, dispunând de buget şi patrimoniu propriu. Uniunea Arhitecţilor din România este continuatoarea Societăţii Arhitecţilor România, fondată în anul 1891. UAR are ca scop promovarea arhitecturii şi urbanismului ca domenii ale culturii, protejarea patrimoniului construit şi a peisajului.
Biblioteca Uniunii Arhitecţilor din România, una dintre cele mai vechi şi mai mari biblioteci specializate în domeniul arhitecturii din ţară, deţine un fond de peste 10.000 de volume (cărţi, publicaţii periodice, colecţii speciale). Fototeca UAR însumează cca. 30.000 diapozitive color, 3.000 clişee pe sticlă şi 20.000 rolfilme alb-negru. Arhiva UAR include acte, documente, proiecte, panouri şi machete.

Date referitoare la biblioteca şi arhiva UAR se pot vizualiza la adresa www.uniuneaarhitectilor.ro/biblioteca-si-fondul-arhivistic.html.

Niciun comentariu: