luni, 14 mai 2012

EcoBiblioteca, proiectul verde de la Cacica


Produsele companiei Tassulo, lider în furnizarea  soluţiilor avangardiste pentru toate sectoarele construcţiei, de la clădirile noi la restaurări, sunt folosite pentru construirea primei clădiri certificate Living Building” din Europa.

Proiectul bibliotecii ecologice a fost iniţiat în vara anului 2010 de către Consiliul Român pentru Clădiri Verzi şi Biblionet, iar tehnicile de construcţie precum şi materialele selecţionate pentru renovare vor atinge cele mai înalte standarde de sustenabilitate şi responsabilitate faţă de om şi faţă de mediul înconjurător.
Scopul proiectului este îmbunătăţirea accesului la tehnologia informaţiei şi renovarea sustenabilă a unei biblioteci existente, tipică pentru o comunitate română de mici dimensiuni.
În urma concursului desfăşurat pentru intervenţia verde”, câştigătoare a fost desemnată biblioteca publică locală din localitatea Cacica, jud. Suceava.

Biblioteca are structura unei case tradiţionale, cu prispă şi un hol care leagă cele trei camere ale casei (bucătăria, dormitorul matrimonial şi camera de oaspeţi; în acest caz este vorba despre sălile de clasă).

Clădirea, realizată în 1986, adăpostea atât grădiniţa, cât şi biblioteca. Camerele existente erau folosite mai degrabă ca săli de clasă decât ca spaţii de lectură.

Aceasta dispunea de finisaje şi de o anvelopantă de proastă calitate, fiind lipsită de utilităţi, izolare termică şi acces pentru persoanele cu dizabilităţi, iar zona de acces în clădire era improvizată.  Învelitoarea de azbest a acoperişului şi lipsa utilităţilor de apă caldă şi rece în interiorul bibliotecii puneau în pericol sănătatea utilizatorilor ei şi a şcolii învecinate.

Structura clădirii era realizată din pereţi portanţi, ce se sprijineau pe un soclu din piatră naturală, iar planşeele erau alcătuite din grinzi de lemn cu umplutură de pământ şi paie.
Încălzirea se realiza descentralizat, existând o sobă în fiecare cameră. Aprovizionarea cu apă potabilă era posibilă datorita existenţei pe sit a unei fântâni, amplasată în faţa accesului în clădire.

În ceea ce priveşte iluminarea, echipa ecoBiblioteca a realizat o serie de studii care au scos in evidenta faptul ca zonele externe ale clădirii beneficiază de suficientă lumină naturală, în timp ce zonele interne au mai puţin de 50 de lucşi, chiar şi în zilele cele mai însorite.


Living Building Challenge
Proiectul ecoBiblioteca a fost înregistrat la International Living Future Institute cu scopul de a atinge standardele Living Building”. În prezent, există doar patru proiecte certificate Living Building” în lume, iar ecoBiblioteca reprezintă şansa de a fi primul din Europa.

Living Building Challenge este o filozofie, un instrument de promovare şi un program de certificare a clădirilor sustenabile ce se adresează proiectelor de arhitectură, dezvoltare urbană şi peisagistică, indiferent de scala lor de intervenţie. Include şapte categorii de performanţă (Sit, Apă, Energie, Sănătate, Materiale, Echitate şi Frumuseţe), numite Petale” – împărţite la rândul lor în 20 de imperative”, putând fi aplicate în aproape orice tehnologie sau tip de proiect: renovare, infrastructură, peisagistică, construcţie şi dezvoltare urbană.
Pentru ca proiectul ecoBiblioteca să obţină certificarea, este necesară îndeplinirea a două condiţii:
1.Toate imperativele atribuite tipologiei renovare vor trebui îndeplinite.
2.Proiectul va trebui să fie operaţional pentru cel puţin 12 luni consecutive înainte de evaluare.

Clădirea restaurată a bibliotecii de la Cacica va fi realizată în urma unui proces de proiectare integrată ce acoperă toate cerinţele referitoare la eficienţă energetică, resurse şi protecţia mediului.  În urma realizării proiectului, cele şapte categorii de performanţă necesare pentru certificarea Living Building” vor fi atinse.

Astfel, în ceea ce priveşte situl, partenerii proiectului se consultă cu World Wide Fund for Nature (WWF) România în vederea conservării şi protejării naturii într-un mod optim. 

EcoBiblioteca va fi prevăzută cu un sistem inteligent de drenare a apei şi va refolosi apa pluvială pentru irigarea terenului şi fântâna existentă pe sit pentru apa potabilă.

Energia va fi generată pe sit din surse regenerabile, prin maximizarea iluminatului natural (tuneluri solare) şi minimizarea pierderilor de căldură prin anvelopanta clădirii (clădire pasivă), precum şi prin folosirea unor panouri solare şi a unei pompe de căldură geotermală.

Ventilaţia naturală, atenţia acordată scenariului la foc şi a siguranţei acordată celor care-şi desfăşoară cursurile şi activităţile în cadrul clădirii contribuie la componenta sănătate a proiectului.

Echitatea va fi respectată prin amenajarea interiorului pentru o adaptabilitate cât mai rapidă şi eficientă la nevoile comunităţii: spaţii de lectură tradiţionale, spaţii pentru cărţi virtuale şi laptopuri, sală de evenimente şi conferinţe. În procesul de amenajare a spaţiului interior au fost implicate activ persoane care vor folosi efectiv spaţiul.

Arhitectura locală, realizată în timp de secole ţinând cont de climatul şi materialele locale este reflectată în realizarea faţadei bibliotecii . Acelaşi principiu e aplicat şi pentru amenajarea interioară, în care piese de mobilier restaurate vor fi integrate alături de noua mobilă verde”, ceea ce contribuie la frumuseţea  clădirii.


Renovarea cu materiale verzi”
În ceea ce priveşte materialele de construcţie folosite, pentru îndeplinirea standardelor Living Building” se vor utiliza produse responsabile atât social, cât şi faţă de mediu. Iniţiatorii proiectului colaborează în acest sens cu Romania Green Building Council al cărui membru Gold este compania Tassullo.

Conform arhitectului Luiza Hanc, specialist de proiect în cadrul Romania Green Building Council (RoGBG) pentru a obţine certificarea, niciunul din materialele sau produsele introduse în proiect nu trebuie să conţină substanţe de pe RedList" (lista de 29 de elemente frecvent întâlnite în materialele de construcţie care au fost descoperite ca fiind toxice şi au fost interzise de International Living Future Institute). Conform informaţiilor tehnice, niciunul din produsele ce vor fi folosite în ecoBiblioteca nu conţin substanţele interzise, fiind soluţii extrem de naturale şi benefice calităţii aerului interior.

Produsele Tassullo sunt folosite în proiectul ecoBiblioteca pentru soluţia de finisaj tencuit a tuturor pereţilor interiori şi exteriori. Concret, ele vor fi aplicate ca tencuială interioară în toate încăperile proiectului (hol,grup sanitar,oficiu,recepţie, sala de lectură, sala de evenimente), iar în exterior - pe soclul clădirii şi pe brâul" din jurul celor 11 ferestre şi al uşii de acces. Lucrările de tencuială sunt programate să înceapă în luna mai”.

Materialele Tassulo folosite în proiectul EcoBiblioteca sunt Bio-E/ P (tencuiala cu aplicare manuală), Bio-E/ Rasante (tencuiala fină), Bio-E/ Finitura (finisaj mineral mediu) au la bază varul hidraulic natural (NHL 5) produs de peste un secol în fabrica proprie. Varul hidraulic natural BIO-E® este 100% natural, după cum o demonstrează lipsa deşeurilor rezultate în urma proceselor chimice, a răşinilor sau a altor aditivi de sinteză, precum şi conţinutul extrem de scăzut de radioactivitate naturală, certificat de marca Ultra Low Radioactivity.

Bio-E/P (tencuială cu aplicarea manuală)
BIO-E/P este un mortar permeabil la vapori din var hidraulic natural certificat BIO-E NHL 5 şi materiale inerte dolomitice adecvat pentru confecţionarea de mortare de umplutură, tencuială, completare, tamponare şi pentru îmbinarea cărămizilor. Caracteristicile speciale de puritate ale liantului şi absenţa cimentului şi a aditivilor fac din mortarul preparat BIO-E/P produsul ideal pentru lucrările de construcţie care urmează indicaţiile Bio-eco-edilitare. BIO-E/P este conform cu SR EN 998-1 privitor la “Specificaţiile de mortare pentru lucrări de zidărie - Mortare pentru tencuieli interioare şi exterioare” şi este subiect de marcare CE conform normativei în vigoare.

Bio-E/ Rasante (tencuială fină)
BIO-E/RASANTE este o tencuială fină permeabilă la vapori, din var hidraulic natural certificat BIO-E NHL 5 şi materiale inerte dolomitice de calitate. Înalta elasticitate şi aderență, conţinutul redus de săruri hidrosolubile şi capacitatea permeabilă fac ca produsul să fie adecvat pentru prepararea tencuielii de bază la realizarea finisajului. BIO-E RASANTE nu conţine ciment şi răşini, este permeabil la vapori şi favorizează reglarea higrometrică a ambientului.

Bio-E/ Finitura (finisaj mineral mediu)
BIO-E/FINITURA este un finisaj din var hidraulic natural certificat BIO-E şi materiale inerte cu granulometria maximă de 0,8 mm. Înalta elasticitate şi aderenţă, conţinutul redus de săruri hidrosolubile şi capacitatea de permeabilitate fac ca produsul să fie adecvat pentru tencuieli din var hidraulic natural, obţinând mari avantaje în ce priveşte reglarea higrometrică a ambientului. BIO-E/ FINITURA nu conţine ciment şi răşini.


Despre Tassullo
Tassullo este o companie multinațională care produce de peste 100 de ani materiale pentru toate sectoarele construcţiilor moderne. Produsele companiei sunt apreciate de constructori şi restauratori din toată lumea, calitatea acestora fiind certificată de folosirea în restaurarea unor obiective aflate în patrimoniul umanităţii: Arena din Verona, Piaţa San Pietro din Vatican, Colosseum-ul sau clădirea Universității Oxford din Marea Britanie. Printre referinţele naţionale se numără Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni, National Arena sau Monumentul Aviatorilor din Bucureşti.
În cele două centre proprii de cercetare, din Italia şi România, specialiştii companiei lucrează împreună cu profesori de arhitectură şi inginerie de calibru internaţional la  proiectarea şi realizarea de soluţii specifice pentru orice exigenţă în domeniul construcţiilor.
Mai multe informații găsiţi pe www.tassullo.com
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi:
Corina Sfia - responsabil PR
Tel: 0733 316 973
Marius Terec – responsabil tehnicTel: 0728 877 821

Niciun comentariu: