joi, 27 ianuarie 2011

ANUNŢ DE LANSARE A CONCURSUL DE IDEI

Reamenajarea Parcului din Livada Poştei, Braşov
Concursul este iniţiat şi finanţat de Schaeffler România, o companie industrială
foarte importantă pe plan local, în parteneriat cu Primăria Municipiului Braşov.
Investiţia va fi asumată de companie împreună cu alţi investitori privaţi. Concursul
are ca scop principal selectarea celor mai bune propuneri pentru crearea unui
parc contemporan sustenabil, cu o identitate proprie, care să constituie un centru
de interes în oraş, articulat coerent în sistemul verde al Braşovului.
Amplasamentul cu o suprafaţă de cca. 2,7 ha este situat în vecinătatea
centrului istoric, către Nord-vest, într-o zonă cu repere deosebite de peisaj
natural şi construit a Braşovului.
Concursul de soluţii este deschis, în două faze, cu ridicarea anonimatului
după jurizarea Fazei I. Juriul va selecta 8 proiecte finaliste care vor fi dezvoltate în
Faza a II-a. Câştigătorului concursului i se va încredinţa lucrarea.
Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecţilor din România în
parteneriat cu Filiala Braşov-Covasna-Harghita a Ordinului.
ELIGIBILITATE
Concurenţii, atât individual cât şi ca membri ai unei echipe, pot fi profesionişti sau
studenţi/absolvenţi în specialităţile arhitectură, urbanism, peisagistică, design, arte
plastice. În Faza a II-a, este obligatorie cooptarea în echipă a unui arhitect cu drept
de semnătură, membru al Ordinului Arhitecţilor din România sau al unei organizaţii
profesionale similare din ţările Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau
Confederaţia Elveţiană.
LIMBA
Toate documentele de calificare şi piesele proiectului vor fi redactate obligatoriu în
limba română. Documentele de calificare emise în afara Statului român vor fi
traduse în limba română şi legalizate.
PREMII
Concurenţii finalişti în număr de 8 desemnaţi de juriu în Faza I vor primi onorarii de
participare în sumă de 1000 Euro fiecare.
La finalul concursului se vor acorda următoarele premii:
-Premiul I - 5000 euro
-Premiul II - 2500 euro
-Premiul III - 1000 euro.
2
JURIU
Juriul este format din 5 membri titulari şi 4 membri supleanţi:
1. dir. gen. Alexandru Blemovici – membru titular, reprezentant Schaeffler
România
2. arh. Răzvan Dracea – membru titular
3. arh. Kim Attila – membru titular
4. primar George Scripcaru – membru titular, reprezentant Primăria Mun. Braşov
5. arh. Dorin Ştefan – membru titular
6. ing. Cerasela Muntean – membru supleant şi consultant pentru director general
Schaeffler
7. arh. Edmund Olsefszky – membru supleant
8. istoric Alexandru Stănescu – membru supleant şi consultant pentru primar
9. arh. Tudor Sfarghiu, Primăria Mun. Braşov – membru supleant şi consultant
pentru primar.
CALENDARUL CONCURSULUI
Lansarea concursului 27 ianuarie 2011
Vizita amplasament 4 februarie, ora11.00
Termen limită pentru formularea întrebărilor 11 februarie
Termen pentru transmiterea răspunsurilor la întrebări 18 februarie
Termen limită pentru înscriere 14 martie
Termen limita predare directă/ depunere poştă/ curier Faza I 21 martie, ora 16.00
Termen limită livrare proiecte predate prin poştă / curier 25 martie, ora 16.00
Jurizare Faza I 1-4 aprilie
Anunţare soluţii reţinute pentru Faza a II-a 5 aprilie
Depunere şi soluţionare contestaţii 5-8 aprilie, ora 24.00
Anunţare rezultate Faza I + cerinţe pentru Faza a II-a 11 aprilie
Termen limită înscriere Faza a II-a şi formulare întrebări 18 aprilie
Termen pentru transmiterea răspunsurilor la întrebări 21 aprilie
Termen limită predare directa/ depunere poştă/ curier Faza II 16 mai, ora 16.00
Termen limită livrare proiecte predate prin poştă / curier 19 mai, ora 16.00
Jurizare Faza a II-a 20-21 mai
Anunţarea rezultatelor Faza a II-a 23 mai
Depunere şi soluţionare contestaţii 26 aprilie, ora 24.00
Festivitate premiere 1 iunie 2011
3
ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Concurenţii se pot înscrie fără plată, în perioada 27 ianuarie – 14 martie 2011, prin
completarea şi expedierea la secretariatul concursului a formularului de
Preînscriere din Pachetul B - Regulament sau prin preînscrierea pe pagina
dedicată concursului (http://www.oar.org.ro/ccursuri.php?st=0) a site-ului Internet al
OAR www.oar.org.ro, secţiunea Concursuri.
DOCUMENTAŢIA DE CONCURS
Tema, regulamentul şi anexele ce formează documentaţia de concurs sunt
disponibile exclusiv în format electronic şi pot fi descărcate din pagina concursului
a site-ului Internet al OAR www.oar.org.ro, secţiunea Concursuri.
VIZITAREA AMPLASAMENTULUI
Promotorul concursului organizează în data de 4 februarie 2011, ora 13.00 o vizită
la amplasament – loc întâlnire la intrarea principală în parc (mijlocul laturii parcului
dinspre Str. Şirul Livezii). Participanţilor interesaţi li se va face o prezentare a
amplasamentului şi a temei, după care aceştia vor putea adresa punctual întrebări
ce se vor consemna Costurile şi organizarea călătoriei cad în seama participanţilor.
Cei interesaţi să viziteze amplasamentul se vor înscrie la Secretariatului
concursului până în data de 2 februarie 2011.
PREDAREA PROIECTELOR
Condiţiile de conţinut şi de redactare ale proiectului sunt prezentate în tema de
concurs şi regulament.
Proiectele vor fi predate direct sau expediate prin poştă/curier la sediul
secretariatului local, cu adresa: Filiala Teritorială Braşov-Covasna-Harghita a
Ordinului Arhitecţilor din România, Şirul Beethoven nr. 2, Braşov, jud.
Brasov.
Data şi ora limită a predării este 21 martie 2011, ora 16.00.
Pe ambalaj se va menţiona „PENTRU CONCURS PARC BRAŞOV”.
Coletele poştale trebuie să aibă înscrisă data şi ora depunerii la oficiul
poştal / curier.
SECRETARIATUL CONCURSULUI
Ordinul Arhitecţilor din România cu sediul în Bucureşti, str. Pictor Arthur Verona
nr. 19, cod poştal 010312, sector 1; tel./fax: (4)021-3172634; e-mail:
concursuri@oar.org.ro sau concursuri@oar.bicau.ro. Comunicarea concurenţilor
cu secretariatul se face numai în scris.

Niciun comentariu: