luni, 18 octombrie 2010

EXPOZIŢIA „SPAŢIUL MODERNITĂŢII ROMÂNEŞTI 1906-1947”

Deschiderea expozitiei miercuri 27 octombrie 2010, ora 18.00, sala "Oaspeti" a Muzeului Taranului Roman; la ora 19.00 va avea loc un concert Mircea Florian la Club MTR.

Ordinul Arhitecţilor din România este producătorul unui proiect cultural de
excepţie: EXPOZIŢIA „SPAŢIUL MODERNITĂŢII ROMÂNEŞTI 1906-1947”, ce va fi deschisă în perioada 26 octombrie - 12 decembrie 2010, la Muzeul Ţăranului Român. Comisar general este Carmen Popescu, istoric de artă si arhitectură (Franţa). Proiectul este finanţat din timbrul arhitecturii.
Pornind de la o analiză a spaţiului construit, expoziţia îşi propune să surprindă imaginea complexă a alcătuirii modernităţii româneşti, în care progresul şi tradiţia au jucat roluri la fel de importante. Expoziţia va pune în evidenţă raportul dintre modern şi tradiţie, revelând rolul jucat de cea din urmă cât şi diversitatea accepţiunilor primite de-a lungul perioadei respective în alimentarea şi modelarea modernităţii. Tematica expoziţiei se va articula în jurul a trei arhitecţi marcanţi ai epocii: Paul Smărăndescu, Henriette Delavrancea-Gibory şi Octav Doicescu.
Expunerea se va baza majoritar pe cele trei fonduri de desene de arhitectură (ce constituie un material exemplar şi în mare parte inedit) din care vor fi expuse în original 137 de lucrări. Desenelor li se vor adăuga obiecte de artă decorativă (mobilier, corpuri de iluminat etc.), picturi (reprezentând arhitecturile expuse sau tematici apropiate), fotografii şi filme de epocă.
Editura Simetria realizează un volum de texte ce acompaniază expoziţia, în versiuni în română şi engleză, beneficiind de asemenea de o finanţare din timbrul arhitecturii, acordată de Ordinul Arhitecţilor din România.
În cadrul expoziţiei se va desfăşura pe 26 şi 27 noiembrie un colocviu internaţional intitulat “(Dis)continuities: spaces of modernity 1900-1950” organizat de Universitatea Naţională de Arte Bucureşti cu sprijinul Centrului Ştiinţific GWZO al Universităţii Leipzig, Ordinului Arhitecţilor din România şi Universităţii de Arhitectură şi Urbanism ”Ion Mincu” Bucureşti.
Pentru realizarea acestui proiect amplu a lucrat timp de peste un an şi jumătate o echipă de 20 de specialişti în istoria arhitecturii, filmului şi artei, design, fotografie, conservare şi restaurare grafică, management expoziţional, promovare. Importante instituţii culturale, organizaţii şi autorităţi din România precum Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Naţională a României (deţinătoarea fondului Paul Smărăndescu), Consiliul Naţional al Cinematografiei, DACIN-SARA, Editura Video a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul de Artă din Brăila, Muzeul de Artă Constanţa, Muzeul Municipiului Bucureşti, Uniunea Arhitecţilor din România (deţinătoarea fondului Octav Doicescu) au sprijinit proiectul împrumutând exponate originale sau cesionând drepturi de utilizare a imaginilor şi filmelor utilizate în expoziţie şi în publicaţia aferentă.
Un merit deosebit îi revine Muzeului Ţăranului Român, de unde provine fondul Henriette Delavrancea-Gibory, care a acceptat să găzduiască expoziţia şi să patroneze, alături de Ordinul Arhitecţilor din România, acest eveniment public.
Partenerii media ai expoziţiei sunt, deocamdată, Radio România Cultural, revistele „Arhitectura”, „Arhitext” „Igloo” şi „Nine O’Clock”.

Niciun comentariu: