miercuri, 30 iunie 2010

Conferinta Nationala a Ordinului arhitecţilor din Romania

Ordinul Arhitecţilor din România, înfiinţat prin Legea 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, şi-a ales, la Conferinţa naţională din 27 iunie 2010, noua conducere pentru mandatul 2010-2014 – preşedinte, Consiliul Naţional, Comisia Naţională de Disciplină şi Comisia de Cenzori.
Preşedintele nou ales al Ordinului Arhitecţilor din România, pentru mandatul 2010-2014, este arh. Şerban Ţigănaş.
La Conferinţa naţională, Ordinul Arhitecţilor din România a adoptat documentul „Politica pentru arhitectură în România 2010-2015 - Cultura mediului construit şi calitatea vieţii”
În Argumentul care explică menirea acestui document, este precizat:
“Politica pentru arhitectură în România 2010-2015 este o contribuţie la cultura mediului construit şi calitatea vieţii. Ea este propusă şi oferită de OAR cu scopul de a produce efecte atât în perioada imediat următoare cât şi pentru a fi în permanenţă reconsiderată şi readaptată la priorităţile în evoluţie a dezvoltării româneşti. Încurajăm toţi partenerii sociali implicaţi în dezvoltarea mediului construit să devină parte din această politică.
Încredinţăm administraţiei statului această construcţie politică în scopul de a o folosi ca sursă şi de a o adopta şi urmări în aplicare prin acţiunile enunţate.”
Platforma preşedintelui se situează sub genericul „Ordinul Arhitecţilor din România – nivelul următor” şi îşi propune să orienteze ferm profesia de arhitect în direcţia considerării simultane a tuturor aspectelor dezvoltării durabile, acordându-le aceeaşi importanţă, în scopul asigurării creşterii calităţii vieţii prin arhitectură.
Delegaţii la Conferinţa naţională au participat la Gala de premiere a concursului naţional de arhitectură pentru spaţiul public „Arhetipuri”, organizat în parteneriat de Ordinul Arhitecţilor din România şi agenţia de publicitate AD(D)VERITAS. Concursul are ca obiect proiectarea unui pavilion temporar cu o puternică valoare de coeziune şi atractivitate socială, reper arhitectural în oraş, magnet şi catalizator urban, situat într-un spaţiu public cu marcă identitară. Beneficiarul ultim al acestui exerciţiu profesional şi al competiţiei ca instrument procedural este comunitatea care reprezintă „consumatorul” spaţiului public, cu reperele şi funcţiunile sale şi implicit oraşul. La Gală au fost premiaţi finaliştii angajaţi în cursa pentru marele premiu si realizarea pavilionului.
Ordinul Arhitecţilor din România transmite tuturor autorităţilor administraţiei publice, locale şi centrale, societăţii civile, profesiilor din domeniul creaţiei, organizaţiilor din domeniul industriei construcţiilor, un apel pentru colaborarea în scopul realizării coerenţei necesare pentru o viziune de dezvoltare durabilă a României, bazată pe un mediu construit de calitate.


Ordinul Arhitecţilor din România

Niciun comentariu: