luni, 4 mai 2009

Sculptura banateana


Alcătuirea colecţiei de sculptură îşi are începuturile în perioada interbelică, o dată cu primele lucrări pe care muzeul le-a cumpărat de la sculptorii bănăţeni. A fost permanent completată prin achiziţii şi donaţii, astfel încât astăzi cuprinde un număr de aproximativ 300 de obiecte. Pe lângă grupul de lucrări ale lui Romul Ladea, reprezentative pentru toate etapele creaţiei sale, această colecţie include operele celor mai prestigioşi artişti ai sculpturii româneşti: Ion Georgescu, Dimitrie Paciurea, Oscar Han, Constantin Baraschi, Ion Jalea, Cornel Medrea, Ion Irimescu, George Apostu, Paul Vasilescu.

Dintre cei mai reprezentativi artişti bănăţeni din perioada interbelică, ale căror lucrări onorează această colecţie, îi amintim pe Ferdinand Gallas, Andrei Gál, Sebastian Rotschingk şi Dezideriu Novac; acestor nume se adaugă cele ale noii generaţii de sculptori bănăţeni precum Iancu Bujor, Andrei Orgonaş, Victor Gaga, Péter Jecza şi Béla Szakáts.

Niciun comentariu: