marți, 3 martie 2009

Biogaz – o ramură industrială în continuă creştere la Târgurile Internaţionale de energie

Conferinţă Internaţională „Biogazul. Posibilitate de producere şi utilizare în România” în cadrul ENREG ENERGIA REGENERABILA 2009 la Arad

În prezent, instalaţiile de biogaz sunt foarte raspândite în Europa, iar tendinţa este în creştere. În schimb ponderea biogazului din Estul şi Sudul Europei este foarte scăzut, cu toate că în această zonă există un potenţial ridicat. Acest potenţial nu se evidenţiază doar prin folosirea materiei prime regenerabile, ci şi în mod special prin utilizarea deşeurilor, deoarece deşeurile agricole şi industriale reprezintă, în momentul de faţă, o mare problemă.

De mai bine de 50 de ani România face cercetări în domeniul Biogazului. La sfârşitul anilor 70 a fost deja preluată prima instalaţie industrială, care producea zilnic 2000 m3 de Biogaz. La sfârşitul anilor 80 au fost instalate alte zece staţii de epurare producând anual peste 30 milioane m3 de Biogaz. În aceeaşi perioadă de timp au fost preluate diverse instalaţii de dimensiuni mai mici cu o producţie zilnică de 5 până la 10 m3 de Biogaz. Astfel s-a ajuns ca România să deţină la sfârşitul anilor 80 câteva mii de instalaţii. Datorită schimbărilor politice piaţa biogazului s-a prăbuşit. Pentru ca România să redevină o concurenţă puternică, este necesară o transmitere de informaţii cu privire la tehnica actuala.

În această privinţă, Conferinţa Internaţională „Biogazul. Posibilitate de producere şi utilizare în România” reprezintă o platformă ideală pentru reprezentanţii din domeniul ştiinţei şi economiei, care se vor întâlni pe data de 26 Martie în Arad, pentru a schimba opinii cu privire la sectorul Biogazului.

Sesiunea începe cu o retrospectivă a diferitelor aspecte cu privire la piaţa de Biogaz din România. Alte discursuri vor avea drept subiect finanţarea instalaţiilor de Biogaz, noi procedee de folosire, utilizarea deşeurilor, precum şi avantajul folosirii Biogazului drept combustibil. Conferinţa va fi completată prin rapoarte de experienţe practice şi dezvoltare cu privire la proiectele Biogazului din Ungaria. Referenţi de renume din domeniul ştiinţei şi cercetării precum şi nenumărate raporte de experienţe practice ale renumiţilor dezvoltatori şi producători de instalaţii garantează un nivel înalt al evenimentului. Discursurile din timpul sesiunii vor fi susţinute in limbile engleză şi română.

Sesiunea se adresează tuturor persoanelor şi instituţiilor, care se ocupă cu punerea la dispoziţie şi avantajele biogazului. La acestea se adaugă: industria automobilelor, băncile, dezvoltatori de proiecte, agricultură şi economie forestieră, furnizori, comune şi administraţii, uzine şi furnizori de energie, investitori şi oameni de afaceri, ştiinţă şi cercetare.

Conferinţa de specialitate va fi completată de prezentările produselor expozanţilor la ENREG ENERGIA REGENERABILĂ 2009, care va avea loc între 26-29 Martie 2009. Paleta de teme se întinde de la biogaz, energie din lemn şi energie solară, cogenerare, geotermie, pompe de caldură, hidroenergie, energie eoliană până la eficienţă energetica în construcţii şi renovări.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.enreg-expo.com

Niciun comentariu: