miercuri, 5 martie 2008

CAD pentru proiectarea drumurilor/terasamentelor şi a canalizărilor

Nemetschek şi-a completat paleta de produse cu o nouă soluţie de proiectare a drumurilor şi a canalizărilor. Estre vorba de două noi programe – Allplan DRUMURI şi Allplan CANALIZARI ce vin să completeze soluţia Allplan de proiectare în arhitectură, construcţii şi managementul construcţiilor.
Cele două programe vor fi lansate oficial pe piaţa românească în cadrul târgului ConstructExpo 2008 Antreprenor ce se va desfăşura la Romexpo în perioada 5-9 martie.
Iată pe scurt câteva dintre facilităţile cu care vin noile programe:

Allplan DRUMURI
Programul este un sistem complet, conceput pentru construcţia căilor de comunicaţie rutiere şi feroviare. Dintre facilităţile pe care programul le pune la dispoziţie amintim:
- proiectarea automată a drumurilor;
- calcul supraînălţări şi supralărgiri;
- import şi export automat din/către staţiile totale;
- definirea straturilor rutiere şi calculul necesarului de materiale;
- generarea diagramei de mişcare (transport) a pământului;
- generarea graficului de acceleraţii;
- amplasarea automata a zidurilor de sprijin;
- realizarea automată a profilului transversal şi longitudinal;
- proiectarea încrucişărilor, joncţiunilor şi a intersecţiilor;
- realizarea de fotomontaje si animaţie.

Allplan CANALIZARI
Poate fi utilizat atât independent, cât si împreuna cu modulul STRAZI pentru a proiecta cu uşurinţă sistemul de drenare asociat drumului.
Dintre facilităţile programului amintim:
- calculul hidraulic al reţelelor de canalizare;
- calculul cantităţii de precipitaţii colectate după curbele intensitate/durată/frecvenţă;
- toate elementele sistemului de canalizare sunt în strânsă legătură cu elementele terenului, astfel că modificarea primelor, atrage automat după sine modificarea cantităţilor de materiale, terasamente si a profilelor;
- este posibilă calcularea volumului excavaţiei şi definirea tipului de săpătură, variabil în funcţie de adâncime;
- poziţia căminelor poate fi generată automat pe tronson (la echidistanţa indicată), dar este posibilă şi disocierea traseului de canalizare de cel al drumului şi modificarea manuală a poziţiei căminelor;
- canalizarea poate fi definită şi independent de toate axele rutiere. Traseul este în acest caz definit de poziţionarea căminelor;

Mai multe detalii despre aceste noi program puteţi vedea pe site-ul companiei: www.nemetschek.ro.

Programul este complet tradus în limba română şi are de la început introduse biblioteci de elemente şi standarde în vigoare.

Niciun comentariu: