miercuri, 27 februarie 2008

concurs de arhitectura - unarte

Conferinţa de presă

27 februarie 2008

Rectoratul Universităţii Naţionale de Arte

ocazionată de lansarea publică a Concursului de arhitectură

EXTINDERE ŞI REMODELARE FUNCŢIONALĂ
SEDIUL UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE DE ARTE BUCUREŞTI,

STR. GENERAL BUDIŞTEANU 19

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti împreună cu Ordinul Arhitecţilor din România lansează un concurs de arhitectură pentru proiectul extinderii şi remodelării funcţionale a sediului Universităţii Naţionale de Arte din strada General Budişteanu 19 situat în imediata vecinătate a două monumente arhitectonice- Catedrala Sf. Iosif şi Palatul Ştirbei.

Scopul concursului îl constituie selectarea în prima fază a cinci soluţii şi, în faza a doua, a uneia dintre acestea, ca parte a unei proceduri care va conduce la atribuirea contractului de proiectare echipei sau concurentului declarat câştigător.

După anii 1990, s-a amplificat importanţa învăţămîntului superior artistic şi, în condiţiile reformelor armonizate şi convergente adoptate prin Declaraţia de la Bologna, au sporit numărul studenţilor şi al masteranzilor precum şi exigenţele procesului didactic. Pentru parcela pe care o deţine Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti în str. General Budişteanu nr. 19, conducerea universităţii doreşte ca, odată cu restaurarea şi refuncţionalizarea Casei Scarlat-Ghica, monument istoric din sec. XIX, să se realizeze o extindere şi remodelare funcţională a spaţiilor destinate activităţilor didactice în limita capacităţii portante (POT şi CUT) pe care terenul o permite.

Încă din anii 1950 s-a pus în nenumărate rânduri problema construirii unui nou sediu pentru fostul Institut de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, capabil să adăpostească toate facilităţile, eventual şi căminele studenţilor. După ce a fost plimbat în tot felul de amplasamente în oraş, de regulă marginale, proiectul noului sediu a fost abandonat, Universitatea Naţională de Arte desfăşurându-şi acum activitatea în mai multe locaţii, mai mult sau mai puţin improvizate, din fericire toate aflându-se într-un perimetru relativ restrâns din centrul oraşului – str. General Budişteanu nr. 19 (sediul principal al universităţii), Calea Griviţei nr. 22 (secţia Sculptură a Facultăţii de Arte Plastice) şi Calea Griviţei nr. 28 (Facultatea de Arte Decorative şi Design şi secţia Conservare-Restaurare a Facultăţii de Istoria şi Teoria Artei).

Concursul este public în două faze:

- Faza I – concurs de idee – urmăreşte o soluţionare la nivel de principiu. Juriul va selecţiona în această fază – fără a stabili ierarhii – cele mai valoroase cinci soluţii. După dezbaterile juriului şi stabilirea proiectelor care merg în faza următoare, autorii lucrărilor îşi păstrează în continuare anonimatul;

- Faza a II-a funcţionează după principiul concursului de proiecte cu invitaţi. Corespondenţa între participanţii la faza a II-a şi organizatori se va face prin intermediul unui birou notarial (anunţarea concurenţilor selecţionaţi, primirea întrebărilor acestora, transmiterea răspunsurilor la întrebări şi a precizărilor privind tema etc.).

Concursul de faţă se derulează în două faze, tocmai pentru că o temă precisă nu poate fi formulată atâta vreme cât terenul alocat extinderii este restrâns, iar exigenţele urbanistice sunt foarte severe. Mai mult, Casa Scarlat-Ghica, valoros monument de secol XIX aflat în incintă, trebuie restaurată cu grijă şi pusă în valoare atât prin funcţiunile pe care le va adăposti (prin amenajarea nivelelor: parter, etaj, subsol şi eventual pod), cât mai ales prin corelaţia cu spaţiul public adiacent.

Premiile concursului:

În urma Primei Faze vor fi selecţionate cinci proiecte care vor fi premiate cu câte 3.000 EURO fiecare, premiile acordându-se în momentul depunerii proiectului pentru Faza a II-a;

În urma Fazei a II-a va fi ales proiectul câştigător, premiul constând în încredinţarea contractului de proiectare.

Calendarul concursului:

- lansarea concursului 27 februarie 2008

- jurizarea proiectelor - Faza I 6-7 iunie 2008

- jurizarea proiectelor - Faza a II-a 3 octombrie 2008

- anunţarea rezultatelor finale urmată de expoziţia publică
prezentând toate proiectele participante la concurs 6 octombrie 2008

Criteriile de evaluare şi ierarhizare a proiectelor sunt:

1. Judicioasa implantare a extinderii în teritoriul afectat cu limitele impuse de PUZ zone protejate nr. 16 Calea Victoriei.

2. Funcţionalitatea ansamblului creat din clădirile existente şi cele propuse a fi construite.

3. Expresivitatea plastică a volumelor realizate.

4. Punerea în valoare a clădirii monument în relaţia cu spaţiul public înconjurător.

5. Raţionalitatea economică a soluţiei propuse şi eventuala posibilitate de etapizare a investiţiei.

6. Armonizarea la nivel funcţional şi estetic cu vecinătăţile.

Juriul este alcătuit din:

- membri desemnaţi de Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti:

1. Conf. univ. dr. Ruxandra Demetrescu (titular)

2. Prof. univ. dr. Corina Popa (titular)

3. Conf. univ. dr. Cătălin Bălescu (titular)

4. Consilier juridic Flavia Mantea (supleant)

- membri desemnaţi de Ordinul Arhitecţilor din România

5. Arh. Adrian BOLD (titular)

6. Arh. Ioan FEIER (titular)

7. Arh. Dan MARIN (titular)

8. Arh. Şerban STURDZA (titular)

9. Arh. Remus HÂRŞAN (supleant)

Participanţii individuali sau, în cazul echipelor, cel puţin unul dintre membrii echipei, trebuie să fie arhitecţi cu drept de semnătură, membri ai Ordinului Arhitecţilor din România sau ai unei organizaţii profesionale similare din ţările Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European.

Documentaţia pentru participarea la concurs, prezentată sub forma unui CD-ROM, se poate ridica de la Secretariatul concursului, care funcţionează în sediul Ordinului Arhitecţilor din România.

Coordonatele Secretariatului: Bucureşti, str. Pictor Arthur Verona nr. 19, sector 1, tel./fax: 021-317 26 34, 021-317 26 35; e-mail: office.oar@rdslink.ro sau concursuri@oar.bicau.ro. Persoană de contact: dl. Dumitru Ţepure.

Niciun comentariu: