luni, 28 ianuarie 2008

Observatorul Urban - Calitatea spatiului public

In ziua de 05.12. 07 a avut loc o masa rotunda cu tema „Observatorul Urban si spatiul public”. Intalnirea a avut loc la sediul UAR din Calea Victoriei 126, la Galeria „Octav Doicescu”. Au participat reprezentanti ai UAR, ai sectorului ONG, ai mass-media, specialisti in domeniul arhitecturii si urbanismului, sociologi, antropologi etc. (a se vedea lista anexata).

Discutiile s-au desfasurat pe parcursul a cca. 2 ore si au fost moderate de arh. Gabriel Pascariu, coordonator al Programului „Observator Urban” al UAR. In deschiderea intalnirii, moderatorul a precizat obiectivele intalnirii si a explicat per scurt obiectivele programului.

La intalnire au fost invitate sa ia cuvantul in calitate de „keynote speaker” urmatoarele persoane: arh. Liviu Ianasi, membru al Comisiei Profesionale a RUR, arh Dan Marin, membru in Consiliul UAR si OAR si arh. Arpad Zachi, director revista Arhitext. Acestea au exprimat opinii si perspective personale cu privire la semnificatia sintagmei „spatiu public” precum si la rolul pe care „Observatorul Urban” il poate juca in actualul context socio-economic, politic si cultural.

In continuarea interventiilor celor trei „keynote speakers”, ceilalti invitati au exprimat opinii specifice cu privire la calitatea si problemele spatiului public bucurestean si au formulat propuneri privind posibile actiuni si activitati pe care le poate initia si desfasura programul UAR.

Dintre principalele idei exprimate cu privire la sensul si problematica spatiului public se pot mentiona:

 • spatiul public ca resursa multipla (economica, culturala) si efectele calitatii acestuia asupra comunitatilor (in multiple planuri economico-sociale, culturale etc.)
 • spatiul public in multiplele sale dimensiuni – exterior, interior, de interes general, local etc.,
 • spatiul public ca loc in care se regaseste si participa si elemente ale spatiului privat (fatadele constructiilor),
 • spatiul public ca produs al relatiei cerere – oferta
 • spatiul public si agresiunile la care este acesta supus
 • spatiul public ca rezultat al confruntarii intereselor public si privat
 • beneficiari si responsabili ai spatiului public
 • efectele nocive ale unui spatiu public necorespunzator asupra sanatatii fizice si psihice a populatiei

In legatura cu rolul programului „Observatorul Urban”, au fost exprimate numeroase opinii si sugestii, dintre care unele generatoare de actiuni concrete. Pot fi amintite urmatoarele:

 • rolul social al Observatorului (o anumita forma de activism civic)
 • clasificarea tipurilor de agresiuni asupra spatiului public
 • educarea publicului cu privire la cea ce ar trebui si cum ar trebui sa arate spatiul public (opiniile variind intre prezentarea de exemple pozitive pentru formarea bunului gust sau a celor negative pentru intelegerea mai corecta a situatiilor critice, nedorite)
 • necesitatea de a gasi forme „atractive” de manifestare, care sa ajunga la public si sa devina „vizibile”
 • organizarea de activitati diferentiate pentru diferite „grupuri tinta”: specialisti, populatie, administratie, media
 • gasirea unor metode de cuantificare a efectelor interventiilor agresive sau nepotrivite in spatiul public si prezentarea rezultatelor respective
 • organizarea expozitiilor de imagine in spatii mai „vizibile”, mai circulate cum ar fi holul de intrare al Primariei capitalei
 • initierea de actiuni educative pentru diferite grupuri /segmente sociale, printre care si elevii (de liceu, de scoala generala)
 • punerea in valoare a unor obiecte de patrimoniu mai putin cunoscute (conacul Grant din Crangasi)
 • evidentierea autorilor de obiecte de arhitectura prin amplasarea de placute care sa contina numele acestora (si nu al companiei /firmei proiectante)
 • organizarea de concursuri de idei privind amenajarea anumitor spatii publice

Au fost puse in discutie aspecte legate de modul de implicare si responsabilizare a administratie publice locale, de discutare a unor aspecte legislative (precum chestiunea „urbanismului derogatoriu”), care favorizeaza formele de agresare a spatiului public, de gasire a celor mai potrivite forme de dialog cu reprezentantii societatii civile, de realizare a unor forme de cooperare intre organizatiile preocupate de starea „spatiului public”. S-a subliniat necesitatea de a gasi forme de manifestare, tipuri de evenimente care sa atraga o participare semnificativa si care sa intereseze in mod special presa scrisa si vizuala astfel incat problematica spatiului public sa devina un subiect „public”.

A fost agreat in final, in mod unanim, faptul ca spatiul public urban are un rol major asupra comportamentului social si vietii socio-economice in general si ca demersul UAR este deosebit de important in contextul actual, subliniind-se rolul de posibil „organism civic” pe care il poate indeplini.

Niciun comentariu: