vineri, 10 martie 2017

"Catalog Bucureşti", un inventar al celor 98 de zone construite protejate


Pe 11 martie, ARCEN lansează „Catalog Bucureşti”, o acţiune de colectare a zeci de mii de date pentru realizarea primului inventar al tuturor imobilelor construite în zonele istorice ale Bucureştiului. Inventarul va fi realizat în perioada martie 2017 – noiembrie 2020, de către voluntari şi specialişti arhitecţi, urbanişti şi istorici, şi va viza cele 98 de zone construite protejate ale capitalei.

În prezent, patrimoniul construit al Bucureştiului este într-o avansată stare de degradare, sute de clădiri sunt în stare de colaps sau precolaps şi reprezintă adevărate pericole publice. Imobilele din zonele protejate ale capitalei se confruntă cu demolări, degradări grave sau mutilări. Cele mai multe intervenţii duc la pierderi ireversibile la nivelul identităţii oraşului şi a peisajului cultural. La nivelul zonelor protejate nu există nicio bază de date centralizată privind starea imobilelor şi a agresiunilor asupra patrimoniului construit. Specificul zonelor istorice este alterat, calitatea vieţii urbane scade, iar oraşul vechi este supraaglomerat prin apariţia „blocurilor dintre case”. Regulamentele de urbanism ale zonelor protejate sunt frecvent încălcate, astfel încât revitalizarea zonelor istorice din Bucureşti şi creşterea atractivităţii economice a acestora devin o imposibilitate.

Prin proiectul „Catalog Bucureşti”, ARCEN va pune la dispoziţia instituţiilor statului, specialiştilor din domeniu şi locuitorilor oraşului o platformă online cuprinzând inventarul tuturor imobilelor din cele 98 de zone protejate, respectiv zeci de mii de date şi fotografii, analize şi statistici. Inventarul zonelor protejate, realizat în perioada 2017–2020, ar putea deveni un instrument util pentru procedurile de avizare din cadrul comisiilor de specialitate. „Catalog Bucureşti” va semnala erorile existente în Lista Monumentelor Istorice, va atenţiona asupra necesităţii clasării altor imobile valoroase şi ar putea deveni fundamentul pentru ameliorarea legislaţiei din domeniu şi a regulamentelor zonelor protejate din Bucureşti, astfel încât acestea să favorizeze dezvoltarea armonioasă a peisajului urban şi creşterea calităţii spaţiului public.

În paralel, ARCEN va organiza, în perioada 2017–2020, o serie de conferinţe şi dezbateri publice pentru prezentarea şi interpretarea datelor culese de pe teren, prioritizarea urgenţelor oraşului istoric şi soluţionarea acestora. „Catalog Bucureşti” va reprezenta atât un instrument de educare a locuitorilor capitalei, cât şi o iniţiativă de activare a zonelor protejate ca microcomunităţi în interiorul oraşului care pot lucra împreună cu specialiştii şi autorităţile publice pentru salvarea patrimoniului urban şi a peisajului cultural, prin stoparea agresiunilor şi conservarea specificului Bucureştiului istoric.
Mai multe informaţii: http://www.arcen.info/portfolio/catalog-bucuresti/.

Niciun comentariu: