marți, 8 decembrie 2015

Expoziţia “Locul acesta este chiar bun. Brăila - 10 abordări arhitecturale”Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, prin Facultatea de Urbanism (UAUIM-FU), în parteneriat cu Bergen School of Architecture (BAS) şi cu sprijnul Primăriei Brăila, au organizat în perioada 3-4 Decembrie 2015 expoziţia „Locul acesta este chiar bun. Brăila – 10 abordări arhitecturale” şi seminarul deschis cu tema „Good Places in Shrinking Cities”. Vernisajul expoziţiei a avut loc în data de 3 Decembrie 2015, în holul central al UAUIM, începând cu ora 18:00, fiind deschis printr-o scurtă prezentare a scopului şi obiectivelor care au stat la baza atelierului de vară condus de BAS, reiterat acum în cadrul expoziţiei din UAUIM.

Similar celei din vară, desfăşurată la Brăila, expoziţia a fost organizată în jurul unui obiect-simbol re-interpretatgaraj-pavilion, instalat în holul universităţii, reconstituit într-o manieră simbolică. Evenimentul a avut în centrul său rezultatele celor 9 echipe formate din studenţi norvegieni, expuse în jurul scării centrale, împreună cu acest obiect-simbol, expus în lateralul holului.

Seminarul susţinut în data de 4 Decembrie 2015, în Sala S2 a UAUIM, a marcat încheierea expoziţiei mai sus menţionată şi lansarea workshopului studenţesc exploratoriu organizat pentru studenţii UAUIM în specializările urbanism, arhitectură şi peisagistică. Reunind coordonatori şi studenţi din România şi Norvegia, împreună cu câţiva participanţi din afara Universităţii, interesaţi de provocările generate de declinul economic şi demografic sau de stagnarea şi periferializarea ori abandonul locurilor, seminarul a fost centrat pe dezbaterea privind modul în care poate fi exploatat potenţialul urban local. Discuţia a fost moderată de doamna Angelica Stan (manager proiect), având ca vorbitori principali pe: Cristian Ştefănescu (asistent manager proiect), Irina Paţa (secretarul de proiect), Andreea Acasandre (asistent manager proiect), Guillaume Echky (arhitect), Andrea Spreafico (artist), Ilinca Păun (arhitect) şi Dan Coma (arhitect).

Seminarul a deschis dezbaterea privind modul în care a fost realizată cercetarea de tip bottom-up precum şi dificultăţile întâmpinate de studenţi şi coordonatori pe parcursul acestui proces. Studiul echipei de masteranzi şi cadre didactice ai Şcolii de Arhitectură din Bergen a urmărit potenţialul ignorat al oraşului Brăila şi diversele modalităţi arhitecturale de abordare a dezvoltării urbane, toate acestea pornind de la realităţile imediate ale sitului. A fost astfel descris, în cadrul seminarului din 4 Decembrie, procesul prin care utilizarea materialelor locale ieftine şi creativitatea locuitorilor a condus la realizarea a 9 proiecte studenţeşti şi a unui obiect-artistic ce acţionează ca marker local – garajul.

Principalul obiectiv a fost descifrarea modului în care a fost exploatat potenţialul urban local aflat în Brăila, un exemplu de oraş care se confruntă cu situaţii de declin demografic şi economic, stagnare, sărăcie şi periferializare. Prin extrapolare, subiectul discuţiei s-a extins către găsirea de modalităţi prin care deschiderea culturală şi cunoaşterea imediată şi nemijlocită, oferită de locuri şi locuitori, pot genera soluţii de planificare spaţială care vor cataliza ulterior dezvoltarea locală.

Evenimentul a fost parte al proiectului LABORATOR  BRĂILA - Abordări alternative ale periferiilor urbane în cadrul unui oraş cu creşterea stagnată (B-LAB)”, din cadrul programului PA17RO13 - Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural European, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE - 2009-2014.

Proiect finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României.


ECHIPA DE MANAGEMENT:
Angelica Stan (UAUIM) – conf. univ. dr. arh. Titular al cursurilor „Dinamica periferiilor urbane” şi „Morfologie urbană” - Facultatea de urbanism a UAUIM, manager de proiect

Andreea Acasandre (UAUIM) – urbanist dr. sociolog interesat de investigarea comunităţilor locale şi dezvoltarea metodelor de cunoaştere ştiinţifică prin intermediul locuitorilor, asistent manager proiect
(†Cătălina Ioniță (UAUIM)  - dr. arh. interesat de procese organice de evoluție urbană)
Cristian Ştefănescu (BAS) – coordonator Master BAS, asistent manager proiect (Norvegia) 
Irina Paţa (UAUIM) – dr. peisag. interesat de investigarea peisajului prin mijloace video, secretar de proiect
Afrodita Someşan (UAUIM) – ing., responsabil tehnic

Durata de implementare a  proiectului: 30 aprilie 2015 - 30 aprilie 2016
Mai multe informaţii pe website-ul proiectului: www.urbanmarkers.ro
Mai multe informaţii despre sursa de finanţare: http://www.fonduri-diversitate.ro/ctg_14_proiecte-mari_pg_0.htm

Partener:  Cu sprijinul Primăriei Municipiului Brăila

Niciun comentariu: