miercuri, 10 iunie 2015

Expoziţia tematică Trans(a)parenţe ajunge la CraiovaOAR Oltenia împreună cu Fundaţia Arhitext design pun la dispoziţia publicului craiovean cea mai importantă expoziţie de arhitectură contemporană, dedicată în exclusivitate Europei Centrale şi de Est, în perioada 12-21 iunie 2015. Expoziţia tematică Trans(a)parenţe cuprinde 98 de proiecte de arhitectură, de la locuinţe unifamiliale, la amenajări interioare, clădiri publice şi amenajări de spaţii publice, realizate în 20 de ţări ale Europei Centrale şi de Est. Expoziţia îşi defineşte identitatea prin revalorizarea resurselor locale şi raportarea lor dintr-o perspectivă critică la tendinţele internaţionale mainstream. Muzeul Olteniei va găzdui Expoziţia tematică Trans(a)parenţe în Sala Ştefan Ciuceanu, unde va avea loc şi vernisajul expoziţiei vineri 12 iunie la ora 14:00.


Expoziţia Trans(a)parenţe cuprinde patru secţiuni:
Filtrări stilistice – la nivelul unor abordări stilistice, moderne şi contemporane;
>> Deschideri funcţionale – concordanţa expresiei arhitecturale cu programul /   funcţiunea, prin apel la unele formule consacrate / recognoscibile;
>>> Desprinderi estetice – atenţia acordată prelucrării formale / estetice;
>>>> Plăsmuiri materiale – recursul la tehnologie şi materiale contemporane.

În fiecare dintre cele 4 secţiuni sunt urmărite aceleaşi 3 linii tematice care subsumează ideile principale ale temei expoziţiei: Transparenţe, Trans-aparenţe şi Trans(a)parenţe.

Transparenţe include proiecte în cadrul cărora pot fi identificate / sunt transparente anumite referinţe / abordări evidente şi (pre)dominante ale unor modele din arhitectura modernă şi contemporană. Trans-aparenţe cuprinde proiecte ce oferă o augmentare a funcţiunii, a expresiei şi a tectonicii prin: deschideri, diluări, desprinderi, dislocări, inserţii, filtrări. Trans(a)parenţe include proiecte în cadrul cărora pot fi identificate noi căi de abordare conceptuală, social-politică şi materială prin: redefinire, reaşezare, regăsire / recuperare, recontextualizare.

Dintre proiectele selectate în cadrul expoziţiei, 18 proiecte reprezintă România.

Expoziţia este însoţită de un catalog ce reuneşte cele 98 de proiecte din expoziţie cu o serie de cinci articole critice şi teoretice scrise de arhitecţi şi teoreticieni de arhitectură, punând în discuţie problemele actuale ale spaţiului urban din Europa Centrală şi de Est.

Începând cu 2014, Expoziţia Trans(a)parenţe a fost itinerată în numeroase centre culturale importante din întreaga ţară: Timişoara (3-15 iunie 2014), Cluj (20 iunie-6 iulie 2014), Sibiu (9-30 iulie 2014), Botoşani (7-12 august 2014), Suceava (8-26 august 2014), iar în iulie 2015 expoziţia va ajunge la Târgovişte (26 iunie-10 iulie 2015).

Timişoara, 3-15 iunie 2014


Sibiu, 9-30 iulie 2014

Realizată şi în 2013, ca element central al Trienalei de Arhitectură East Centric 2013Expoziţia Trans(a)parenţe a luat naştere ca exerciţiu de articulare a unui demers critic privind fenomenul arhitectural contemporan din regiune. Scopul expoziţiei este acela de a (i)lumina şi de a face vizibile și lizibile liniile de fugă / forță atât a discursului la nivelul obiectelor de arhitectură, cât şi la nivelul abordărilor teoretice şi critice.

Botoşani, 7-12 august 2014


Suceava, 8-26 august 2014

Expoziţia şi-a propus, totodată, identificarea unor demersuri şi discursuri cu particularităţile, nuanţele şi specificităţile locale / regionale, care ne-ar permite o mai uşoară / echilibrată comparaţie cu fenomenele arhitecturale la nivel mondial, dar şi identificarea, verificarea şi validarea unor răspunsuri / soluţii locale privind satisfacerea nevoilor şi aspiraţiilor specifice timpului şi contextului local / regional.


Organizator local: Ordinul Arhitecţilor Filiala Teritorială Oltenia
Partener: Fundaţia Arhitext design


Niciun comentariu: