marți, 5 mai 2015

Lansarea „Strategiei culturale şi creative a Bucureştiului 2015 - 2025”


ARCUB lansează spre consultare publică „Strategia culturală şi creativă a Bucureştiului 2015-2025”, primul document strategic dedicat sectorului cultural, dinamicii creative şi participării culturale la nivelul municipiului Bucureşti. Operatorii culturali, societatea civilă şi cetăţenii capitalei sunt invitaţi să parcurgă documentul şi să transmită observații şi sugestii asupra studiului, precum şi recomandări de continuare a demersului, până pe data de 1 iunie 2015, pe adresa de e-mail strategie@arcub.ro.

„Strategia culturală şi creativă a Bucureştiului 2015-2025” a fost lansată ca proiect în vara anului 2014 de către ARCUB - Centrul de Proiecte Culturale al Primăriei Municipiului Bucureşti şi a fost elaborată în forma supusă consultării de către o echipă de consultanţi independenţi coordonată de Asociaţia PostModernism Museum: Modernism.ro, Formare Culturală, Asociaţia Oricum, Asociaţia Operatorilor Culturali din România. Alături de aceştia, au lucrat echipe de sociologi şi experţi consultanţi în domenii culturale şi creative din Bucureşti.

În forma supusă consultării publice, strategia presupune o analiză a vieţii culturale locale, a culturii şi creativităţii ca stil de viaţă (Diagnoză) şi o propunere de direcţii de acţiune pentru următorii 10 ani (Viziune şi Plan de acţiune). Elaborarea strategiei a implicat cercetarea calitativă şi cantitativă a diverselor segmente culturale şi creative ale Bucureştiului, cu scopul de a afla starea actuală a fiecărui domeniu identificat, respectiv potenţialul său de schimbare şi oportunităţile de dezvoltare în următorii 10 ani. Documentul propune în final o viziune şi un plan de acţiune în domeniile culturale şi creative. Planul de Acţiune este construit pe o structură de tip Efect Domino la trei niveluri: Axe transversale, Obiective şi Acţiuni care, prin aplicarea lor, duc la o dezvoltare sustenabilă a oraşului şi la tipuri de rezolvări de probleme „în cascadă”.

„Strategia culturală şi creativă a Bucureştiului 2015-2025” propune 11 domenii culturale şi creative la nivelul capitalei. Sectoarele culturale şi creative au fost structurate pe 7 domenii, pornind de la premisa frecvenței numărului de acțiuni culturale specifice fiecărui segment, de la impactul lor asupra publicurilor, dar şi de la potențialul de dezvoltare pe care acestea îl deţin: arte vizuale, artele spectacolului, muzică, arhitectură/urbanism/design/fashion/hand-made, film, publishing, patrimoniu. Acestora le-au fost adaugate alte 4 domenii intersectoriale sub titulaturile de: media & interactive media, business of communication, arta comunitară şi educaţie.

Misiunea „Strategiei culturale şi creative a Bucureştiului 2015-2025” este aceea de a promova cultura ca generatoare a dezvoltării economice durabile şi a coeziunii sociale, răspunzând cadrului şi premizelor candidaturii Bucureştiului pentru titlul de „Capitală Europeană a Culturii 2021”.

Documentul supus consultării publice reprezintă primul pas demarat de ARCUB în vederea consolidării strategiei culturale pe termen lung a Bucureştiului. În viziunea autorilor şi a ARCUB deopotrivă, o strategie culturală şi creativă a unui oraş trebuie să fie actualizată periodic şi în mod constant, prin analize suplimentare şi aduceri la zi ale datelor cantitative şi calitative, prin propuneri şi recomandări de dezvoltare specifice, în aşa fel încât aceasta să rămână un instrument de lucru viabil la dispoziţia operatorilor culturali privaţi şi publici, antreprenorilor creativi, instituţiilor publice şi administraţiei locale. În cazul oraşului Bucureşti, dar şi a altor oraşe din România, insuficienţa resurselor informative, lipsa de expertiză specifică pentru prelucrarea unor itemi specifici de cercetare, absenţa unui institut de cercetare centralizator şi a unor practici de lung termen în domeniul cultural, determină ca orice analiză de acest fel să fie parţială şi să presupună realizarea şi extinderea unor explorări ulterioare, din ce în ce mai numeroase. Pe tot parcursul formulării strategiei, echipa de lucru a luat în considerare aceste limitări.

Ulterior studiului de faţă vor fi realizate cercetări aprofundate în diverse direcţii de dezvoltare (maparea resurselor culturale, realizarea unui barometru cultural calitativ la nivelul capitalei, focus-grupuri tematice, constituirea unor grupuri de lucru strategice pentru planificarea dezvoltării oraşului etc.) în sprijinul fundamentării şi mai solide a strategiei culturale, dar şi a pregătirii candidaturii pentru Capitală Europeană a Culturii 2021.

Documentul supus consultării publice poate fi descărcat de pe siteul ARCUB: „Strategia culturală şi creativă a Bucureştiului 2015-2025” 

În acordarea feedback-ului, artiştii, instituţiile publice, ONG-urile şi locuitorii Bucureştiului pot utiliza setul de întrebări formulate de ARCUB în vederea evaluării documentului strategic aici: http://arcub.ro/news_detail.php?id=743

Persoană de contact
Ioana Tamaş
Expert Politici Culturale pentru ARCUB
Tel.: 0729 906 597

Organizaţiile care au condus la formularea „Strategiei culturale şi creative a Bucureştiului 2015-2025” pentru ARCUB:

Niciun comentariu: