joi, 12 martie 2015

Conferinţa Internaţională de Cercetare în Arhitectură - ICAR2015

Conferinţa Internaţională de Cercetare în Arhitectură - ICAR2015 este a doua ediţie a conferinţei, organizată la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti între 26-29 Martie 2015. Sub tematica Re[Search] through Architecture (Re[Căutare] prin Arhitectură - Cercetare prin Arhitectură), ICAR 2015 propune o dezbatere asupra definirii proiectării de arhitectură în ziua de astăzi. Subiecte ca noile mişcări de avangardă, căutările stilistice, arhitectura anacronică, continuităţi şi corespondenţe spaţiale, arhitectura trăită sau proiecte manifest experimentale, evoluţia geometriilor, continuităţi urbane sau defragmentarea clasică, zonificare funcţională, scenarii de impact social, formalizarea spaţiului, valori estetice şi simbolice ale design-ului, arheologie autentică sau nou construită, proiectare durabilă etc. vor fi prezentate şi dezbătute în trei secţiuni principale ale conferinţei care reprezintă totodată şi cele trei capitole ale volumului: 1. Tradiţional versus computerizat; 2. Inovaţie şi experiment; 3. Arhivă - Utopie - Evenimente. Construit / Neconstruit.

Cei şase conferenţiari invitaţi din străinătate sunt:
·                  Juan P. HINESTROZA, Dr.Chim., Conferenţiar universitar specialitatea Ştiinţa Fibrelor şi Director al Laboratorului de Nanotehnologie, Colegiul de Ecologie Umană, Universitatea Cornell, Ithaca NY, Statele Unite ale Americii
·                  Karin HOFERT FEIX, Conf.Arh., Departamentul de Proiectare de Arhitectură, Şcoala tehnică Superioară de Arhitectură din Barcelona, Universitatea Politehnică din Catalonia, Spania
·                  Romolo MARTEMUCCI, Prof.MA MS Arh, Universitatea Statului Pennsylvania, SUA; Director al Sediului din Roma al Universităţii Statului Pennsylvania; Preşedinte al Institutlui Pantheon din Roma; Preşedinte al Academiei Adrianee de Arhitectură şi Arheologie, Roma, Italia
·                  João MENEZES DE SEQUEIRA, Conf. Dr. MsC Arh, Directorul Departamentului de Arhtiectură, Universitatea Lusofonă, Lisabona, Portugalia
·                  Zuhal ULUSOY, Prof.Dr.Arh, Decan al Facultăţii de Artă şi Design, Universitatea Kadir Has, Istanbul, Turcia
·                  Maria VOZATYAKI, Conf.Dr.Arh., Şcoala de Arhitectură, Universitatea Aristotel, Salonic, Grecia


Conferinţele acestor invitaţi, precum şi toate prezentările din cadrul ICAR2015 vor fi susţinute în limba engleză.

The International Conference on Architectural Research - ICAR2015 is the second edition of the conference, organized at the University of Architecture and Urbanism "Ion Mincu", Bucharest, on 26 th-29th of March 2015. Under the title theme Re[Search] through Architecture, ICAR 2015 proposes a debate of the subject defining some new principles of nowadays architectural design. Topics like new avant-garde movement, stylistic searching, anachronistically architecture, space continuities and correspondences, lived architecture or experimental manifesto projects, the evolving of geometries, urban continuities or classical defragmentation, functional zoning, social impact scenarios, space formalization, aesthetic and symbolic design values, authentically or new built archaeology, sustainable design etc. will be presented and debated under three main sections of the conference that also represent the three chapters of the volume: 1. Traditional versus Computational; 2. Innovation and Experiment; 3. Archive – Utopia – Events. Built / Unbuilt.

The six foreign keynote speakers are:
·                  Juan P. HINESTROZA, Assoc.Prof. PhD Chem. In Fibre Science and Director of The Textiles Nanotechnology Laboratory, College of Human Ecology of Cornell University, Ithaca NY, USA.
·                  Karin HOFERT FEIX, Arch., Profesor Titular E.U., Department of Architectural Design, Barcelona School of Architecture ETSAB, Politechnical University of Catalunya UPC, Spain
·                  Romolo MARTEMUCCI, Arch.MA MS, Professor of Architecture, Pennsylvania State University, USA; Director of Pennsylvnia State University - Sede di Roma; President of Pantheon Institute, Rome; President of Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia, Rome, Italy
·                  João MENEZES DE SEQUEIRA, Arch. PhD MsC Assoc.Prof., Head of Architectural Department, Ulusofona, Lisbon, Portugal
·                  Zuhal ULUSOY, Arch., PhD, Professor, Dean of Faculty of Art and Design, Kadir Has University, Istanbul, Turkey
·                    Maria VOZATYAKI, Arch, PhD, Assoc.Prof., School of Architecture of Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi
For more information, please visit

Niciun comentariu: