marți, 17 martie 2015

Concurs de recrutare pentru funcţia de arhitect şef al municipiului Sighişoara

Concursul pentru ocuparea funcţiei de arhitect şef al municipiului Sighişoara a fost lansat pentra a treia oară, în condiţiile în care acest post a fost vacant în ultimele opt luni. În concursurile anterioare pentru ocuparea acestuia s-a prezentat o singură persoană, care însă nu a reuşit să obţină punctajul necesar.

Având în vedere că cetatea Sighişoara se află inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, gestionarea atribuţiilor acestei funcţii este imperioasă.

Condiţii de participare

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.
- perfecţionări / specializări: certificat de atestare emis de Registrul Urbaniştilor din România;
- cunoştinţe de operare PC – nivel mediu;

Pentru înscriere şi informaţii suplimentare accesaţi http://www.anfp.gov.ro/Concurs/17568

Niciun comentariu: