miercuri, 12 septembrie 2012

‘ATELIERU’ DE LEMN - CONCURS DE IDEI CU DETALII LA VEDERE’

ATELIERU’ DE LEMN pentru mobilitate urbană isi propune sa ilustreze si sa promoveze arta si  mestesugul precum si metodele constructive ale arhitecturii in lemn fie ea traditionala sau experimentala avand ca numitor comun LEMNUL.   Atractia pe care o va exercita un astfel de eveniment porneste de la nevoia publicului de informare si predispozitia acestuia de a invata si absorbi traditia cat si inovatia prin demonstratii practice de “construire” in lemn. Proiectul cultural este finantat de Administratia Fondului Cultural National si este compus din trei sectiuni:

PAVILION  + CONCURS +  EXPOZITIE INTERACTIVA

ATELIERU’ DE LEMN - CONCURS DE IDEI  CU DETALII LA VEDERE’
[PREMIU: 1000 EURO]
  
            ‘CONCURSUL DE IDEI  CU DETALII LA VEDERE’ se inscrie in activitatile ce concerteaza seria de expozitii interactive ‘ATELIERU’ DE LEMN’, adresandu-se  în primul rand studentilor si tinerilor arhitecti din tara. Scopul  concursului este acela de a identifica,  in plan national, exemple de buna practica in valorificarea constructiilor  traditionale  din lemn, urmarind sa readuca in discutie necesitatea angajarii mestesugurilor si artei in procesul de construire actual.
Lucrarile selectionate vor fi expuse in cadrul expozitiilor - atelier ce vor avea loc la Timisoara (29,30.09.2012) si  Sibiu (P-ta Mare. 13,14.10.2012). In aceste locatii se va monta un pavilion mobil, demontabil si repetitiv,  suport si cadru expozitional pentru  lucrarile selectionate in urma acestei competitii. Expozitia se va transforma, prin demonstratii practice sustinute de sculptori si mesteri populari, intr-un eveniment interactiv in care  publicul participa la executia produsului de “arhitectura mestesugita”.
Mestesugul lemnului va putea fi expus publicului sub forme evolutive, cronologice sau stilistice (in maniera arhaica, traditionala si contemporana) cu scopul schimbarii mentalitatii publicului larg, largirii modului de a percepe posibilitatile de expresie ale unui material in forme traditionale sau contemporane , acestea neexcluzandu-se unele pe altele.   Evenimetul promovat sub denumirea de ATELIERU’ DE LEMN   provoaca constiinta publica  la o reevaluare a  creatiei, traditiei si  inovatiei, fie ea mestesugita sau de autor.
Concursul propune tinerilor arhitecti sa promoveze proiecte de revalorificare a constructiilor traditionale din lemn, urmarind una sau mai multe  tipologii de  analiza si  interventie pe o cladire cu valoare arhitecturala.

TEMA CONCURSULUI
 Concursul are ca obiect extinderea unei locuinte traditionale din lemn cu valoare arhitecturala aflate in mediul rural ( sau urban - expuse in cadrul muzeelor in aer liber din tara), care sa urmareasca transformarea acesteia intr-o locuinta a timpurilor noastre/ viitoare. Casa aleasa de concurent ca obiect al interventiei se poate afla in orice stare (functionala/abandonata, cu sau fara degradari). Volumul minim propus va adaposti functiunile aditionale necesare (living/ dormitoare, baie,etc). Schema functionala propusa poata sa presupuna (dar nu neaparat) reconversii in vechea cladire in functie de oportunitatea acestora si de noua schema functionala. Interventia propusa poate fi alipita sau detasata, vizibila sau ascunsa, retinuta/ dramatica fata de constructia existenta. [abordarea va fi explicata textual de catre concurenti in descrierea conceptului]. 
 REGULAMENTUL CONCURSULUI
  1. DATE GENERALE

1.1 Promotorul  si organizatorul concursului
Acest concurs se inscrie in activitatile proiectului cultural “Atelierul de lemn”, care reprezinta a doua editie a seriei “Mestesuguri in urban.Arta in rural”, dupa expozitia interactiva “RE lut” din 2010.  Programul este initiat si organizat de catre  Asociatia RE cult, beneficiar al finantarii nerambursabile din partea Administratiei Fondului Cultural National.
                 Secretariatul concursului este asigurat de RE cult.

1.2 Scopul concursului este acela de a selecta si expune cele mai bune lucrari in cadrul  expozitiilor interactive “Atelierul de lemn” ce se vor desfasura in aceasta toamna in Timisoara (29,30 septembrie) si Sibiu (13,14 octombrie). De a pune in discutie, la nivel profesional, modalitatile “corecte” de revalorificare/refunctionalizare a caselor de lemn traditionale cu valoare arhitecturala, care sa permita locuirea lor la standarde actuale. Expunerea in cadrul expozitiei interactive si repetitive “Atelierul de Lemn” urmareste  sensibilizarea publicului in ce priveste potentialul arhitecturii traditionale din lemn, valoarea ei si urgenta constientizarii pericolului de a pierde acest patrimoniu atat de valoros. Tema presupune si punerea in discutie  a  relatiei nou – vechi, existent- propus, traditie – inovatie.

1.3 Tipul concursului
Competitia consta intr-un concurs de idei cu desemnarea castigatorului intr-o singura etapa.

1.4 Limba concursului
Documentatia de concurs si proiectele vor fi redactate in limba romana sau engleza.
Cotarea planselor prezentate se va face in cifre arabe.

1.5 Juriul concursului 
Membri:
Bogdan DEMETRESCU – architect - membru fondator RE cult, asistent Facultatea de Arhitectura, UPT, Timisoara
Diana AVRAMICA – architect - membru fondator RE cult
Alina NEGRU – architect - membru fondator RE cult
Horia BOJIN – sculptor - membru U.A.P.
Otilia HEDESAN - eseist, etnolog, antropolog - prof. dr. Facultatea de litere, UVT, Timisoara
Ciprian STEFAN – muzeograf - director al Muzeului in aer liber, Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale ASTRA, CNM ASTRA Sibiu.


Jurizarea se va  desfasura in Timisoara. Juriul isi stabileste modul si programul de desfasurare a deliberarilor. Juriul concursului are urmatoarele atributii si obligatii:
-          alege un presedinte dintre membrii sai
-          analizeaza si decide asupra verificarii proiectelor predate
-          evalueaza proiectele conform criteriilor stabilite de comun acord.
                 
                 Secretariatul concursului este asigurat de RE cult si se realizeaza prin:
                 e-mail: atelieruldelemn@gmail.com
              

  1. PARTICIPAREA LA CONCURS

2.1 Calitatea de concurent o poate avea orice persoana fizica sau juridica, din Romania sau din orice alta tara a lumii.

2.2 Concursul se adreseaza studentilor arhitecti, arhitectilor (stagiari/cu drept de semnatura) precum si echipelor multidisciplinare care au in componenta lor cel putin un student arhitect/arhitect.

2.3 Juriul/organizatorul nu are dreptul de a participa la concurs.

  
  1. DESFASURAREA CONCURSULUI

3.1 Lansarea concursului se va face in 16.08.2012.

3.2  Participanţii au dreptul de a pune organizatorilor întrebări sau a cere lămuriri cu privire la tema şi regulamentul concursului, prin e-mail, la adresa secretariatului, atelieruldelemn@gmail.com, timp de 7 zile de la lansarea concursului. Raspunsurile la intrebari vor fi facute publice pe site-ul asociatiei, www.recult.ro, in data de 24.08.2012.

3.3 Inscrierea se va face prin predarea unui formular de inscriere, in format pdf,  trimis prin e-mail la adresa atelieruldelemn@gmail.com, pana in data de 21.09.2012, ora 24:00, urmand ca fiecare concurent sa compuna un cod de identificare aleatoriu, cuprinzand 3 litere majuscule si 3 cifre.

3.4 Predarea proiectului se va face pana in data de 21.09.2012, ora 24:00,
           online, prin transfer pe adresa secretariatului: atelieruldelemn@gmail.com.


Concurentii vor prezenta solutiile pe format A1 prelungit paginat portret
           (594/1188 mm), in format pdf cu rezolutia 300 dpi, ce va contine, pozitionat in coltul din dreapta sus, codul de identificare mentionat si in formularul de inscriere.
Plansa/plansele predate vor contine:  
-situatia existenta (planuri, sectiuni, vederi – sc. 1:100, foto)
-situatia propusa (planuri, sectiuni, vederi – sc. 1:100, perspective/simulari 3d, detalii, sc. 1:20 …1:1- la alegere)
-schite/ scheme conceptuale si text
-optional: un video “foarte scurt” (aprox 30 sec) care sa completeze sau sa contina aceleasi informatii de pe planse. Acesta nu este obligatoriu (nu intra in baremul de punctare), dar mesajul transmis va fi luat in considerare in cadrul evaluarii proiectelor.

3.5 Anonimatul proiectelor se va asigura prin codul de identificare, pozitionat in coltul din dreapta sus al planselor de concurs. Secretariatul va asigura confidentialitatea formularelor de inscriere, cuprinzand codul, alaturi de datele de identificare ale participantului/echipei participante, pana la finalizarea procedurii de jurizare. Ridicarea anonimatului se va face numai dupa semnarea de catre membrii juriului a procesului verbal de desemnare a castigatorului, prin corelarea codului de identificare de pe plansele de concurs cu cele din formularele de inscriere.

3.6 Confidentialitate. Niciun concurent nu are dreptul de a contacta membrii juriului in legatura cu concursul sau cu propriul proiect. Secretariatul poate fi contactat doar prin mail scris la adresa: atelieruldelemn@gmail.com.

3.7 Criteriile de apreciere, evaluare si ierarhizare a proiectelor vor fi urmatoarele:
- respectarea temei privind revalorificarea/ refunctionalizarea constructiilor din lemn traditionale (criteriu eliminatoriu)
- rezolvarea coerente a relatiei  intre constructia existenta si interventie, (se vor urmari trei directii: relatia functionala, volumetrica si de materiale existente/ propuse)
- oportunitatea si pretarea la tema de concurs a materialelor alese
- calitatea detaliilor propuse
- se va aprecia integrarea unor elemente din lemn la vedere  in  noua constructie ce vor reinterpreta, prelua, accentua si inova detalii/ elemente constructive sau volumetrice tipice arhitecturii traditionale din lemn romanesti
- se va aprecia existenta unui concept/ a unei filosofii care a stat la baza demersului arhitectural. (exprimate prin scheme conceptuale, text, video)

-receptivitatea la subtilitatile temei de concurs
- originaliatea abordarii
- simplitatea si eleganta solutiei propuse
- calitatea redactarii

3.8  Comunicarea rezultatelor se va face de catre secretariatul concursului in 48 de ore de la incheierea procesului de jurizare, pe site-ul www.recult.ro si pe platforma arhiforum: www.arhiforum.ro . Organizatorii vor publica toate proiectele intr-o galerie virtuala.

3.9 Calendarul concursului
Lansarea concursului                               16.08.2012
Clarificari                                                  25.08.2012
Termen limita de inscriere si predare     21.09.2012, ora 24:00
Jurizare:                                                    22.09.2012
Anuntarea rezultatelor                            24.09.2012

3.10 Premii
Premiul  I  in valoare de 1000 euro.

4.                  VALORIFICAREA PROIECTELOR

4.1 Expunerea publica a proiectelor
Lucrarile participante vor fi expuse in cadrul expozitiei atelier ce va avea loc in luna octombrie in Timisoara - P-ta Sf. Gheorghe , respectiv in Sibiu - Piata Mica. In aceste locatii se va amenaja un pavilion mobil itinerant,  in care  lucrarile predate la etapa de concurs vor fi expuse publicului, acestea fiind completate de prezenta unor comunitati de mesteri populari si artisti – sculptori, care vor relationa cu publicul pentru a facilita executia produsului de “arhitectura mestesugita”.

4.2 Proprietatea asupra proiectelor
Predarea proiectului implica acceptul concurentului de a oferi organizatorului dreptul de a publica imagini in format tiparit si digital, precum si dreptul de a fi prezentate in cadrul expozitiilor ATELIERU’ DE LEMN.
 Niciun comentariu: