marți, 20 decembrie 2011

CULTURA VIZUALĂ ÎN SPAŢIILE SUBTERANE DE TRANZITProiect câştigător la sesiunea II / 2011a concursului: PROIECTE CULTURALE
Realizator: Facultatea de Arhitectură de Interior din cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti
Autoritatea finanţatoare: Administraţia Fondului Cultural Naţional
Perioadă de derulare: 29 iulie -30 noiembrie 2011
Coordonator proiect: lect.dr.arh. Dorina Onescu-Tărbujaru
Echipă de proiect: lect.dr.arh. Mihaela Şchiopu
                            asist.drd.arh.int. Mihaela Lazăr Balan
                            asist.drd.ing. Elena Dinu

Designul pasajelor subterane şi a staţiilor de metrou a devenit, în ultima vreme în lume, din ce în ce mai interesant, un beneficiu adus utilizatorilor şi un punct de atracţie pentru turişti reprezentând obiective de prestigiu pentru oraşe.
În scopul obţinerii unui spaţiu subteran armonios, se impune o permanentă colaborare cu amenajările de la suprafaţă. Aceasta nu numai prin simpla prezenţă a acceselor ca inserţie arhitecturală, ci ca un ansamblu complex de elemente construite sau de atmosfera ambientală.
Comunicarea atât de imagine cât şi de atmosferă dintre obiectivele fondului construit suprateran şi spaţiile subterane ale staţiilor de metrou şi pasajelor pietonale, prelungeşte oraşul şi caracteristicile zonei în spaţiile interioare. Ceea ce nu se poate spune despre accesele spre zonele subterane din Bucureşti, unde ele  există doar funcţional, fără o încercare de integrare în spaţiu printr-un volum  deosebit  sau un design reprezentativ. Este evident că este necesară şi la noi o reamenajare a spaţiilor subterane – staţii de metrou în spiritul sitului pe care îl deservesc, dându-le personalitate împrumutată fie de la locul respectiv fie de la creatori.
In acest sens ne-a preocupat încurajarea practicilor participative la dezvoltarea de noi forme de expresie „street delivery” atât de prezente în spaţiul cultural european; în cazul nostru am procedat la „subway delivery” o idee novatoare  a comunicării de imagine cât şi de atmosferă între fondul construit suprateran şi spaţiile subterane ale staţiilor de metrou şi pasajelor pietonale.
În întregul demers al proiectului s-a încercat conştientizarea atât a publicului larg cât şi a comanditarilor cu importanţa culturii de masă, prin coborârea operelor de artă în cele mai circulate zone din Bucureşti. S-a urmărit prin acest proiect, pe de o parte, crearea unor spaţii expoziţionale personalizate în pasajele şi staţiile de metrou, cât şi umanizarea acestor zone subterane de tranzit, pe de altă parte.
De asemenea s-a încercat sprijinirea tinerilor artişti – studenţi de la arhitectură şi arhitectură de interior prin implicarea acestora în promovarea conceptelor, proiectelor de arhitectură de interior şi design şi încurajarea lor în executarea propriilor proiecte.
Finalizarea proiectului a constat în realizarea unor structuri spaţiale modulare de afişare şi şedere pentru pasajul subteran de la Universitate, în urma unui concurs studenţesc desfăşurat în două faze: concurs de idee (faza 1) şi proiect de execuţie (faza 2). Structurile proiectului câştigător „Pădurea subterană”(autori absolvenţii promoţiei 2011 ai Facultăţii de Arhitectură de Interior: Alexandru Prodan şi Agnes Gall-Oravecz) au fost realizate din carton kraft şi concepute din module, pentru o asamblare mai uşoară şi pentru posibile reconfigurări ulterioare. Pe panouri au fost expuse, pe lângă proiectele participante şi cele nominalizate, expoziţia „Muzeul satului în subteran” cu desene ale studenţilor anului I ai facultăţii noastre făcute în timpul releveului în luna octombrie.
Dorina Onescu-Tărbujaru

Niciun comentariu: