vineri, 23 septembrie 2011

Proiect Cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională “SISTEM INFORMATIC INTEGRAT - SUPORT PENTRU MANAGEMENTUL ARBDD ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII STĂRII DE CONSERVARE A ECOSISTEMELOR” COD PROIECT: SMIS-CSNR 7088           Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării organizează în perioada 27 - 28 septembrie 2011 un seminar şi o conferinţa de presă în cadrul proiectului „SISTEM INFORMATIC INTEGRAT - SUPORT PENTRU MANAGEMENTUL ARBDD ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII STĂRII DE CONSERVARE A ECOSISTEMELOR”. Cele două întâlniri vor avea loc în Sala de conferinţe a Hotelului Rex, începand cu ora 10:00.

          Evenimentele anunţate marchează etapa de finalizare a proiectului şi au ca scop informarea publicului larg şi a factorilor interesaţi privind activităţile desfăşurate în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial MEDIU precum şi rezultatele obţinute. De asemenea, vor fi prezentate şi funcţionalităţile principale ale sistemului integrat, cu accent pe utilitatea acestuia în fundamentarea şi implementarea măsurilor de conservare a biodiversităţii în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. 

          Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a demarat în luna noiembrie 2009 implementarea proiectului „SISTEM INFORMATIC INTEGRAT - SUPORT PENTRU MANAGEMENTUL ARBDD ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII STĂRII DE CONSERVARE A ECOSISTEMELOR”. Perioada de implementare este de 24 luni, respectiv până în luna noiembrie 2011.

Obiectivul general al proiectului implementat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării este menţinerea echilibrului ecologic al biodiversităţii şi al patrimoniului natural, precum şi implementarea măsurilor de îmbunătăţire a stării de conservare a ecosistemelor din Rezervaţia Biosferei Deltei Dunării prin creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de arii naturale protejate, în conformitate cu Directivele Europene.

 
 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt creşterea capacităţii instituţionale a ARBDD de a iniţia şi implementa măsurile de păstrare a echilibrului ecologic, prin adoptarea unor proceduri simplificate de integrare, analiză, evaluare şi raportare ce vor asigura eficientizarea fluxurilor administrative interne şi optimizarea colaborării cu alte instituţii, precum şi îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi a capacităţii de expertiză pentru 70 persoane din cadrul ARBDD în vederea implementării cu succes a măsurilor de conservare a diversităţii biologice, habitatelor naturale, speciilor de floră şi faună sălbatică şi asigurării unui management eficient al ariei naturale protejate (Rezervaţia Biosferei Delta Dunării).

Printre rezultatele aşteptate în utilizarea sistemului informatic integrat menţionăm: timp scăzut de analiză, prelucrare, raportare a datelor referitoare la starea de conservare a speciilor şi habitatelor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării în cadrul ARBDD; posibilitatea de a face previziuni asupra situaţiei ecologice în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pe baza statisticilor generate automat de sistem; eficientizarea modalităţilor de raportare ARBDD către Autorităţile competente (Garda de Mediu, Ministerul Mediului, Agenţia Naţională de Protecţia Mediului, Prefectura Tulcea, UNESCO şi Uniunea Europeană) cu privire la starea echilibrului ecologic al ecosistemelor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării; un conţinut îmbogăţit al portalului ARBDD cu date actuale legate de starea şi necesitatea protecţiei ecosistemelor, cât şi lecţii virtuale pentru a face cunoscute efectele negative ale factorilor ce ameninţă echilibrul ecologic; eficienţă crescută a activităţii interne cu privire la evidenţa şi inventarul speciilor şi habitatelor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării; proces decizional eficientizat şi diseminarea eficientă a cunoştinţelor, a procedurilor şi a bunelor practici în interiorul instituţiei prin optimizarea fluxurilor interne.

Realizarea sistemului informatic integrat are o importanţă deosebită pentru Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, fiind prevăzută în Planul de Management al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.


Informaţii suplimentare privind proiectul se găsesc pe pagina web: www.ddbra.ro.
Contact: Str. Portului nr. 34A Tulcea
Tel/Fax: +40 240 518 945, +40 240 518 975                                                  Persoană de contact:
  Manager proiect, Cornelia BENEA
                                                Tel: +40 240 518924, E-mail: cbenea@ddbra.ro.


                                                                                                                              

Niciun comentariu: