marți, 30 martie 2010

Expoziţie dedicată aniversării a 130 de ani de relaţii diplomatice cu Republica Franceză, Republica Federală Germania şi Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord

Ministerul Afacerilor Externe şi Arhivele Naţionale ale României, împreună cu Ambasada Republicii Franceze, Ambasada Republicii Federale Germania şi Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti organizează astăzi, 30 martie 2010, ora 17.00, expoziţia dedicată aniversării a 130 de ani de relaţii diplomatice. Evenimentul va avea loc la Arhivele Nationale ale României, Bd. Regina Elisabeta nr. 49.

Expoziţia comună de documente reflectă câteva momente principale din evoluţia relatiilor diplomatice ale României cu cele trei ţări europene.

La eveniment vor participa secretarul de stat pentru relaţii interinstituţionale în Ministerul Afacerilor Externe, Anton Niculescu, E.S. Henri Paul, ambasadorul Republicii Franceze în România, E.S. Andreas von Mettenheim, ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucureşti, E.S. Robin Barnett, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România, cei doi comisari ai expoziţiei, Dorin Dobrincu, director al Arhivelor Naţionale ale României, şi Stelian Obiziuc, şef serviciu Arhivele Diplomatice din cadrul MAE, precum şi reprezentanţi ai corpului diplomatic.

Presa are acces pe toată durata evenimentului.

Informaţii suplimentare

Relaţii diplomatice la nivel de legaţii conduse de trimişi extraordinari şi miniştri plenipotenţiari au fost stabilite între România şi cele trei mari puteri începând cu data de 8/20 februarie 1880, când Franţa, Germania şi Marea Britanie au recunoscut statul român independent.

La 19 februarie/3 martie 1880, William Arthur White a fost primul dintre reprezentanţii guvernelor celor trei puteri europene care şi-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti. În baza reciprocităţii, guvernul român l-a numit pe Nicolae Callimachi-Catargi, fost ministru al Afacerilor Străine şi agent diplomatic al României la Paris, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Londra. La 19 iulie, ministrul plenipotenţiar al României îşi prezenta scrisorile de acreditare în faţa reginei Victoria.

La 27 februarie/11 martie, primul trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al Reichului german la Bucureşti, contele von Wesdehlen îi prezenta scrisorile de acreditare domnitorului Carol I. La 17 aprilie 1880, agenţia diplomatică a României la Berlin era transformată în legaţie. În baza reciprocităţii ultimul consul al României la Berlin (aprilie 1878 - aprilie 1880), Gheorghe Vârnav-Liteanu, îi prezenta, la 7/19 mai 1880 împăratului Wilhelm I, scrisorile de acreditare în calitatea sa oficială de trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar.

La 28 februarie/12 martie, Albert Ducros, primul trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al Franţei la Bucureşti, şi-a prezentat scrisorile de acreditare principelui Carol I. În baza reciprocităţii, era acreditat la Paris, în aceeaşi calitate, la 24 iulie/5 august 1880, fostul ministru român al Afacerilor Străine din perioada războiului pentru independenţă, Mihail Kogălniceanu.

Niciun comentariu: