joi, 24 septembrie 2009

Christoph Ransmayr & Daniela Danz @ Cărtureşti

Vineri, 25 septembrie 2009, ora 19:00 Librăria Cărtureşti - Str. Arthur Verona, Nr. 13 -15, Bucuresti
blog.carturesti.ro

Christoph Ransmayr a redat literaturii contemporane, prin marele său roman Die letzte Welt (Ultima lume), spațiul din jurul locului de exil al lui Ovidiu – Tomis. El a proiectat o viziune apocaliptică, în care negrul mării se târăște încet spre uscat…

În volumul de poezii Pontus de Daniela Danz, începe încet să se lumineze la Marea Neagră, iar versurile ei descriu cum, pentru un scurt moment, zgomotele nopții și ale zilei, versurile antichității și ale prezentului, numele biblice și cele ale Odiseei, victimele sciților și cele ale celui de-al doilea Război Mondial nu mai pot fi deosebite unele de altele.

Cei doi autori vor pune Pontus-ul, adică de la Marea Neagră, în centrul dialogului lor. Discuția va fi tradusă şi în limba română.

Christoph Ransmayr hatte mit seinem großen Roman Die letzte Welt den Tiefenraum um Ovids Verbannungsort Tomi für die zeitgenössische Literatur zurückerobert. Er entwarf eine apokalyptische Vision, in der „das Schwarze des Meers langsam an Land kroch...“.

In dem Gedichtband Pontus von Daniela Danz nun beginnt es zu dämmern am Schwarzen Meer – und ihre Verse beschreiben, wie für einen kurzen Moment die Geräusche der Nacht und des Tages, die Verse der Antike und der Gegenwart, die Namen der Bibel und der Odyssee, die Toten der Skythen und die des Zweiten Weltkrieges nicht mehr unterscheidbar sind.

Gemeinsam werden beide Autoren den Pontus, also das Schwarze Meer, zum Zentrum ihres Dialogs machen. Das Gespräch wird ins Rumänische übersetzt.

www.austriacult-bucuresti.ro

Niciun comentariu: