vineri, 22 mai 2009

Lafarge Agregate Betoane a investit 1,6 milioane de Euro în construirea şi amenajarea depozitului de agregate din Olteniţa


Lafarge Agregate Betoane a inaugurat la 14 mai 2009 depozitul de agregate din Olteniţa, judeţul Călăraşi - o investiţie de 1,6 milioane de Euro. Depozitul, situat pe o suprafaţă de 2 hectare, are o capacitate de stocare de 25.000 tone de agregate şi poate asigura un volum de peste 450.000 tone pe an. Agregatele de carieră vor fi transportate cu barja din Dobrogea şi vor deservi zona de sud, fiind comercializate în special în zona Bucureştiului.

“Noul depozit, a cărui activitate a fost concepută special pentru a acoperi nevoile pieţei din capitală şi din jurul acesteia, ne permite să evităm transportul auto al produselor pe distanţe foarte lungi, oferind astfel avantaje economice şi reprezentând un exemplu de preocupare continuă a companiei pentru o dezvoltare durabilă. Produsele care urmează a fi depozitate şi livrate către clienţii noştri - nisip de concasare, cribluri şi piatră spartă - sunt atent verificate şi răspund standardelor calitative europene”, declară Bruno Roux, Director Agregate România, Polonia şi Ucraina.

Lucrările proiectului au demarat în februarie 2008, şi după mai puţin de un an şi jumătate, datorită seriozităţii celor implicaţi în proiect: angajaţi, autorităţi locale, subcontractori, depozitul este astăzi în stare de funcţionare. Instalaţia şi cea mai mare parte a utilajelor sunt noi şi complet automatizate, fiind necesare foarte puţine intervenţii manuale, acest lucru diminuând considerabil riscul de accidente.

România deţine un loc de frunte în cadrul Lafarge prin rezultatele pe care le are în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, activitatea de agregate şi betoane din România făcând parte pentru al doilea an consecutiv din Clubul de Excelenţă în Sănătatea şi Securitatea în Muncă al Grupului. Anul acesta se sărbătoresc 5 ani de la ultimul accident, iar câteva dintre punctele de lucru Lafarge au sărbatorit deja 10 ani de când nu s-a petrecut nici un accident.

Impactul pe care îl au activităţile noastre asupra comunităţilor este unul important şi depunem în permanenţă eforturi considerabile pentru a contribui la bunăstarea şi la dezvoltarea economică a comunităţilor locale prin crearea locurilor de muncă, plata taxelor locale, organizarea de evenimente informative, contribuţia la lucrările de reamenajare a infrastructurii.

Niciun comentariu: