marți, 6 mai 2008

Lansare Buletin Informativ al Observatorului Urban

UAR şi OU organizează un nou eveniment la începutul lunii mai, la galeria "Octav Doicescu" care va cuprinde: o expoziţie fotografică, lansarea Buletinului Informativ al Observatorului Urban, dezbateri tematice şi acţiuni promoţionale.
Tema expoziţiei este legată tot de calitatea spaţiului urban şi urmăreşte evidenţierea unor aspecte aparent "minore" ale imaginii urbane: mobilier, amenajări de diferite tipuri, panouri publicitare, pavimente şi alte elemente a căror prezenţă ar trebui să completeze o imagine de calitate şi un cadru ambiental confortabil şi atractiv. În Bucureşti, aceste elemente devin adevărate obstacole, care creează o stare de inconfort şi stress locuitorului şi vizitatorului oraşului.
Expoziţia surprinde într-un montaj artistic inedit diversele "obstacole" şi "neplăceri" cotidiene, de la gropile din asfalt, la bolarzii şi stâlpii publicitari, la cablurile care atârnă haotic prin aer, de la micile gunoaie împrăştiate pe străzi, la masivele containere din care se revarsă uneori munţi de mizerii, de la dezagreabile şi inestetice gărduleţe, la neinspiratele şi uneori groteştile piese de mobilier urban.
Cu ocazia vernisajului va fi lansat şi primul număr al Buletinului Informativ al Observatorului Urban, care conţine printre altele, prima dezbatere privitoare la calitatea spaţiului public, din decembrie 2007.

Observatorul Urban (OU) reprezintă un program cultural iniţiat de Uniunea Arhitecţilor din România (UAR) în 2007. Prin acest program UAR doreşte să contribuie la fundamentarea unei politici urbane, care să includă opinia şi să răspundă intereselor locuitorilor oraşului şi care să respecte principiile majore ale dezvoltării urbane, agreate astăzi la nivel european. Aceste principii, formulate la întâlnirea informală de la Leipzig în 2007 a miniştrilor amenajării teritoriului şi urbanismului din statele membre ale UE, se referă la: "renaştere urbană", "implicarea cetăţenilor", crearea de "spaţii publice de calitate" şi a unor "oraşe care să fie frumoase" şi la trecerea "de la guvernare la guvernanţă".

Niciun comentariu: